Tillbaka
Flera miljonavtal har slutits inför Bokmässan i Frankfurt.
Foto: Niklas Strömberg