Tillbaka
Jonas Frid introducerar det digitala verkyget Betareader.
Foto: Linea Matei