Tillbaka
Från vänster: Lina Jauhiainen, Annika Berg, Maria L. Bovin, Ann Sköld, Louella Bergman och Tove Andersdotter.
Foto: Denise Leoneus