Tillbaka
Förlag och författare drabbas när ersättningarna sjunker vid parallellyssning.
Foto: Sara Mac Key