Tillbaka
Sune Fridell
Författarcentrums ordförande Stig Hansén.
Foto: Sune Fridell