Tillbaka
 • Stefan Henriksen

  blir ny försäljningschef hos Massolit Förlagsgrupp. Stefan har tidigare arbetat som vVD och försäljningschef på Harlequin, affärsutvecklare och förlagschef på Bonnierförlagen (Fenix), samt senast som marknadschef på Pocketstället.

 • Katja Tydén

  som under hösten vikarierat som redaktör på Lind & Co, är från och med 1 jan 2014 heltidsanställd på förlaget. Katja har tidigare varit verksam som frilansredaktör samt varit anställd på Natur & Kultur.   

 • Sofia Greijmar

  är sedan november 2013 anställd på marknad/försäljning på Verbum Förlag med ansvar för innesälj. Sofia kommer senast från Bonnierförlagen och Företagslitteratur där hon arbetat som produktchef för bokklubb.

 • Carola Stuart

  börjar som förlagschef på Columbus Förlag i januari 2014. Hon kommer dessutom att arbeta som frilansande projektledare och redaktör för olika uppdragsgivare. Carola har under de senaste åren varit ansvarig för Norstedts kursboksutgivning. Hon var tidigare förläggare och redaktör för fackböcker på Prisma och dessförinnan redaktör på Bilda samt Liber.

 • Erika Palmquist

  är sedan april anställd som redaktör för facklitteratur på Forma Books. Erika har tidigare jobbat som verksamhetsledare på föreningen Illustratörcentrum och som marknadsförare på Historiska Media. Hon är även en av grundarna till Novellix, som hon var delägare i och jobbade med fram till maj 2012.

 • Katja Tydén

  kommer att jobba som redaktör på Lind & Co från och med 12 augusti och fram till juni 2014. Katja, som sedan hösten 2011 är verksam som frilansredaktör, har tidigare varit anställd på Natur & Kultur. Tjänsten hos Lind & Co är på deltid och Katja fortsätter med verksamheten i det egna företaget Macondo text & bok resterande tid.

 • Peter Stenson

  är ny som marknads- och försäljningsansvarig för Atlantis. Peter, som närmast kommer från egen konsultverksamhet, har tidigare arbetat på Natur & Kultur, Svenska Förlaget och Schibsted. Han har varit ledamot i Svenska Förläggarföreningens styrelse, ordförande för Marcel Proust-sällskapet och är styrelseledamot i Dansmusei vänner. Peter Stenson har en fil.kand. från Stockholms universitet, diplom från IHR och är journalistutbildad på Poppius.

 • Tove Lindgren

  är sedan april anställd som Legal Counsel på Salomonsson Agency. Tove kommer närmast från Advokatfirman Westermark Anjou där hon arbetade med kommersiell avtalsrätt och tvistlösning. Tove studerade juridik vid Stockholms universitet där hon ännu anlitas som föreläsare i juridik

 • Zandra Thuvesson

  anlitas  som kulturpolitisk projektledare av Sveriges Författarförbund. Zandra Thuvesson kommer att verka strategiskt på ett kulturpolitiskt plan och inför valet 2014 arbeta som samordnare för Författarförbundets olika frågor och projekt. Zandra kommer senast från en tjänst som pr-ansvarig för skönlitteratur och sakprosa på Norstedts förlag. Tidigare har hon arbetat som seminarieproducent och moderator inom fälten samhälls- och kulturpolitik, film och litteratur.

 • Malin Österman

  har anställts som ny marknadschef på Kalla Kulor Förlag. Malin kommer närmast från en liknande tjänst på Olika Förlag, och har dessförinnan studerat förlagskunskap och strategisk kommunikation i Lund. Hon har tidigare arbetat som översättare och copy editor.