SvB.se

En helt annan värld

Blogg listad på Bloggtoppen.se Blogglista.se
| 2012-04-05
Dela artikeln:
| Mer

 

Nyligen satt jag i ett fullsatt Litteraturhus i Oslo på konferensen ”Behöver Norge en boklag?”.

Det är något märkligt med svenskars förhållande till Norge. I princip kan det mesta hända på andra sidan gränsen utan att vi tar intryck. I den svenska bokbranschen ser man på Norge som ”en skyddad verkstad” med tanke på den goda ekonomin och fastprissystemet. Eller som en relativt hög bransch?representant i Sverige svarade på frågan om hans organisation tänkte skicka en representant till Oslo för att följa konferensen: ”Vi har inget att lära av Norge.”

Våra länder skiljer sig väsentligt åt när det kommer till bokbranschen, men jag misstänker att det inte var det som reflekterades i svaret.

I Sverige har vi fria priser och en bransch som just nu genomlider ett stålbad. Här handlar nästan allt om kronor och ören och konkurrens. Det är katten på råttan och råttan på repet och inget politiskt intresse så länge vi inte hamnar i kaos. Kortsiktiga perspektiv belönas, det skapar en viss kreativitet och skyndar på utvecklingen eller avvecklingen. Och det ger en prisbild som i flera stycken är så tunn på marginaler att den har en kannibalistisk anstrykning.

I Norge har man fastprissystem. Det präglas av samförstånd, en viss tröghet och höga bokpriser sett med svenska ögon.

Men, det skapar en bokkultur och ett offentligt samtal som ser helt annorlunda ut. Framför allt ställs andra, mer komplexa frågor än i Sverige. Frågor om språk och nationell kultur och frågan om läsning belyses mer mångsidigt. I ett fastprissystem spelar boken en mer framträdande roll i kulturen.

Eller så är det bara som jag inbillar mig.

Det var åtminstone några av de funderingar jag gjorde när jag lyssnade på debatten om fastpris den här dagen. Eller debatt och debatt, det var nog mer av ett frälsningsmöte även om det innehöll, för en svensk, intressanta frågeställningar och synpunkter.

Syftet, förstod jag senare, var att försöka övertyga politiker, tjänstemän och media om att Norge behöver en boklag. Vi andra i lokalen var mer av hejaklack.

Mötet var inte tråkigt men i mina ögon en försatt chans att föra en riktigt intressant debatt.

Det som bekymrade mig på mötet var att norrmän - må vara mer intresserade av oss än vi av dem - har mycket lite djup i sin kunskap om Sverige och effekterna av fria priser.

Här hade de en chans att komplicera frågan, lyfta fram svagheter i den egna argumentationen och belysa, på djupet, utvecklingen i säg USA, Storbritannien, Sverige (alla friprisländer) och till exempel fastprislandet Frankrike.

Allt för att tvinga politiker och tjänstemän att vända på frågan ordentligt och inte komma undan med slarviga och beskyddande ställningstaganden, eller rena avvisanden utan grund.

Det behövs i en situation där den norska bokbranschen är mer än nervös över hur situationen ska utvecklas. Kommer fastpriset att avvecklas som man bestämt (i två faser 2013 0ch 2014) eller kommer man att lyckas införa en boklag efter europeisk modell?

Branschen vet att politikerna är delade i frågan. De tunga rösterna inom finans- och näringslivsdepartementen liksom statsministern och Konkurrensverket är för fria priser. Kulturministern upplevs som svag och vacklande och majoriteten i Stortinget sägs vara för en boklag.

Ett annat problem är att större delen av media är för fria priser. Knappast på grund av gedigen kunskap och analys. Snarare då som ett mentalt tillstånd. Man vill att det ska hända mer och Amazon och Apple är sexigare än Aschehoug och Cappelen Damm.

Två saker vet jag dock: den norska bokhandlareföreningen har en kvalitet bland de bästa i Europa och jag kommer med spänning att följa utvecklingen i Norge. Det kan bli ett intressant drama.

Och vem vet? Kanske hamnar vi i samma situation inom inte alltför många år?

 

 

Kommentera