Tillbaka

Ingångslönerna ökar

2017-09-07
av Carina Jönsson
Foto: Tove Leffler

De senaste fyra åren har startlönen för förlagsanställda i Storbritannien ökat med 13 procent. Men det är fortfarande stora skillnader mellan mäns och kvinnors löner.

Konsultföretaget bookcareers.com har gjort en kartläggning av lönerna i bokbranschen. Den visar att årslönen för personer i åldersspannet 19-23 år, som har jobbat i bokbranschen under mindre än ett års tid, i dag ligger på motsvarande 211 000 kronor. När undersökningen senast gjordes, 2013, låg ingångslönen för samma grupp på motsvarande 183 000 kronor, skriver Bookseller.

Sammanlagt svarade 1 023 personer på undersökningen. 84,6 procent av dem var kvinnor och 15,2 procent var män. 76,3 procent var 35 år eller yngre. Resultatet visar att löneskillnaderna mellan män och kvinnor är 15,7 procent, vilket knappt är någon förändring mot för fyra år sedan då siffran var 15,4 procent.

Löneskillnaden mellan könen beror enligt bookcareers.com på att män oftare anställs på högre positioner än kvinnor.

I de fall där män och kvinnor utför samma arbetsuppgifter var skillnaden i lön försumbar.

– I vissa fall tjänar kvinnorna då till och med mer än männen, säger bookcareer.coms grundare Suzanne Collier till Bookseller.

Hon tillägger:

– Men för en bransch där 84,6 procent av respondenterna är kvinnor, är det en besvikelse att det över huvud taget ska uppstå skillnader i lönesättningen mellan könen.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.