Tillbaka

Ingeborg Mueller Fernlund

2015-07-01
av SvB
Redaktören Ingeborg Mueller Fernlund har gått bort, 80 år gammal.

Ingeborg Mueller Fernlund arbetade som redaktör i femtio år på Norstedts förlag. Hon fortsatte långt efter pensionen, en näst intill oumbärlig kraft, älskad av författarna. Ingeborg var en viktig del i arbetet med i princip alla stora svenska författarskap på förlaget genom åren. Det är en legend som har gått ur tiden.

Författare och översättare beskriver hur hon hade en avgörande roll i arbetet med deras böcker. Textgenomgångarna var alltid mycket väl förberedda av henne. Samtalet gällde den språkliga och typografiska dräkten och där kom hon ofta med många överraskande och skarpa iakttagelser. Ingenting undslapp hennes argusblick.
Ingeborg var noga med den outtalade boskillnaden mellan litterär och språklig bedömning, och hade alltid stor respekt för författarens eller översättarens intentioner. En återkommande fråga kunde lyda: ”Vill du verkligen ha det så?” Om man då stod på sig var hon lojalt förstående.
Efter en stimulerande genomgång med Ingeborg vågade man sedan med förtröstan lämna boken vidare till tryck. Hon yttrade sig sällan om bokens värde som konstverk, men någon enstaka gång gav hon spontant uttryck för sin entusiasm. När det skedde var det också en högtidsstund för författaren eller översättaren.

1995 mottog hon Bokbranschens redaktörspris, ett av de första som delades ut, för att hon ”med absolut språkligt gehör, utsökt stilkänsla och mänsklig värme bygger upp, vårdar och förvaltar ett stort antal viktiga svenska författarskap”. Hon belönades också av Svenska Akademien 2006.

Ingeborg Mueller Fernlund var med sin gedigna kunskap och erfarenhet ett föredöme och en inspirationskälla för sina kolleger. Hon hade en stor lojalitet och stark känsla för det förlag där hon arbetade i princip hela sitt vuxna liv. Ingeborg var också en uppskattad och omtänksam vän som spred god stämning på förlaget med sin milda och lätt salta humor. Hon representerade de viktigaste aspekterna av redaktörsyrket och kommer att saknas oss mycket.

Det är ett ljust och inspirerande minne Ingeborg efterlämnar.

Eva Gedin, förlagschef på Norstedts, för
Stewe Claeson, Sigrid Combüchen, Inger Edelfeldt, PO Enquist, Kjell Espmark, Aris Fioretos, Jonas Gardell, Ulf Peter Hallberg, Ninni Holmqvist, Katarina Kieri, Torgny Lindgren, Jonas Modig, Kerstin Norborg, Per Odensten, Agneta Pleijel, Anita Salomonsson, Ingela Strandberg, Carl-Henning Wijkmark m fl författare, översättare och kolleger på Norstedts under alla år.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.