Tillbaka

”Trenderna håller i sig”

2018-04-11
av Emma Olsson
Foto: Ylva Sundgren

Försäljningen ökade för Svenska Förläggareföreningens medlemmar under det gångna året. David Lagercrantz, Camilla Läckberg och Dan Brown tillhör kassakossorna när bokhandeln gjorde sina beställningar.

Fler medlemmar ger ökad försäljning, konstaterar Svenska Förläggareföreningen. Den totala ökningen är 3 procent, nykomlingarna borträknade 1 procent.

– Det är så otroligt viktigt att de svenska bokförlagen går bra, så att vi kan fortsätta med en bred och fin utgivning. Formatskiftet är tydligt, det ges ut väldigt många nya titlar i digitalt format. Medan inkomsterna till förlagen inte ökar i samma utsträckning, man får mindre betalt, säger Kristina Ahlinder, vd för Svenska Förläggareföreningen.

Det innebär att trots att antalet sålda exemplar ökade med tre miljoner, gjorde intäkterna inte samma resa.

– De olika trenderna håller i sig. Det digitala ökar fortsatt och slår igenom på flera ställen, inte minst inom barn och ungdomsböcker. Och även om statistiken avser Svenska Förläggarföreningens medlemmar och inte alla förlag, så ger den ändå en god bild av utvecklingen över tid, säger Kristina Ahlinder.

Totalt ökade intäkterna för de digitala formaten med 40 procent, antalet sålda exemplar ökade med 120 procent.

En genre det fortsatt går bra för är barn- och ungdomsböcker, som också fördubblat försäljningen från förlag till bokhandel sedan föregående år.

Försäljning till bokhandel backade, precis som föregående år, medan internetbokhandeln ökat sina förlagsinköp med 9 procent.
Rean, som varit en besvikelse för de fysiska butikerna, eftersom slutkonsumenterna uteblev, stod för 4 procent av försäljningen från förlag och till handeln – ett värde något lägre än året innan.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.