Tillbaka

Rapport från Frankfurt

2009-10-14
I går, dagen innan Frankfurtmässan drog igång, flyttade amerikanska O´Reilly Media och TOC (Tools of Change) in med ett fullspäckat heldagsprogram.Föregångna av ett växande rykte och ett lysande...

FrankfurtflaggorI går, dagen innan Frankfurtmässan drog igång, flyttade amerikanska O´Reilly Media och TOC (Tools of Change) in med ett fullspäckat heldagsprogram.
Föregångna av ett växande rykte och ett lysande konvent i New York i februari drog de fulla hus.
Skillnaden mot då, för åtta månader sedan, är att debatten nu har hittat ut i andra media och i flera forum vilket gjorde att reaktionerna bland publiken blev mer avvaktande.
Men där fanns ändå gott om utspel och intressanta siffror för den intresserade.
Det var med blandade känslor i ett mer än fullsatt rum – fullt av i huvudsak förläggare där Norstedts Maria Hamrefors var den svenska representanten – som branschen fick veta hur Googles nya e-butik, Google Edition ska se ut.
Grunden är att Google, till skillnad från till exempel Amazon, väljer ett öppet format. En e-bok såld via Google ska kunna läsas på valfri plattform och den ska kunna flyttas från plattform till plattform utan att kunden upplever några hinder.
Så här är det tänkt sett ur kundens perspektiv. Du ska kunna köpa en e-bok från vem som helst och du ska kunna läsa den på vilken plattform du än väljer. Du ska kunna börja läsa den på din dator, släcka ner den, sätta dig på en buss och direkt kunna fortsätta läsa på din smarta telefon, en iPhone, Nokia eller vad som helst som tillåter läsning av böcker.
Som kund ska du kunna välja var du vill köpa boken, på förlagets hemsida, hos en återförsäljare via nätet eller via Google Edition.
Oavsett var du handlar så måste du öppna ett Googlekonto där köpet registreras i ditt eget bibliotek. Dit har man tillgång genom lösenord så att du kan gå in och hämta sina böcker om du blir av med sin dator eller läsplatta eller vill läsa på nya enheter.
Tanken är att det ska finnas möjlighet att använda elektroniska bokmärken, du ska kunna göra anteckningar vid läsningen och den som vill ska kunna trycka ut hela boken på papper. Vill du klippa och klistra i boken ska det vara möjligt med högst 20 procent av innehållet.

– Men, frågade en förläggare i publiken, vad gör man med de böckerna om någon dör. Kan familjen ärva dem? Det vill säga, vem äger dem?
– Familjen kan ärva, svarade Amanda Edmonds, chef för Googles avdelning för Strategic Partnerships.
Sett ur förlagens synvinkel såg det ut så här. De förlag som vill sälja sina e-böcker via Google Edition måste vara en del av Partnership-programmet.
Google lovar att de ska ha koll på piratkopiering, de erbjuder digitala lås för den som vill ha det och fri spridning för den som vill det.
Förlagen förser Google med de böcker de vill sälja i epubformat och meddelar pris och i vilka delar av världen boken får säljas. Det sista inte minst viktigt för förlag i länder som USA, Kanada, Indien, Australien och Storbritannien där alla publicerar på samma språk. Förlagen kan också sätta olika pris för olika marknader.
Förlagen erbjuds tre olika affärsavtal. Huvudavtalet bygger på direktförsäljning genom Google Edition enligt ovan. Där fördelas vinsten 63/37 till förlagens fördel. Men Google sköter den ekonomiska transaktionen och styr eventuella rabatter och tar kostnaden precis som andra återförsäljare.
I modell nummer två säljs böckerna via en annan återförsäljare. Där tar Google 55 procent av vinsten, varav en del går till den andra återförsäljaren. Där styr den andra återförsäljaren eventuell rabatt eller rea.
I affärsmodell nummer tre, där försäljningen sker via förlagens egna hemsidor, finns ännu ingen färdig ekonomisk fördelning. Men i alla tre fallen finns boken/filen hos Google som sköter det tekniska och distribuerar boken.
Google Edition lanseras till våren 2010 i USA och Europa.
Frågorna haglade under presentationen. Kommer Google att dela med sig av de data de får när det gäller köpmönster och annan intressant information till berörda förlag? Inte nödvändigtvis. Och vem ”äger” kunden? Återförsäljaren, blev svaret. Kommer det att räcka med epub-format? Inte ännu: än så länge är det pdf eller en fysisk, skannad bok i botten. Kommer Google Edition att vara reklamfri? Nej. Vilket DRM kommer Google att använda? Inget eget, men ett som finns på marknaden.
Och, viktigast av allt, vem tillhör filerna? De skapas av Google och tillhör Google. Men ett förlag kan avsluta sina affärer, dra tillbaka sina böcker när de vill. Men filerna blir kvar hos Google.

I övrigt var det mer av samma sak för den som var med i New York tidigare i år. Samma huvudtalare, samma entusiastiska stämning, vilken jag får återkomma till i senare inlägg, men en hel del nya siffror. I huvudsak från den amerikanska och den brittiska marknaden.
Båda marknaderna har backat ett par procent inom den traditionella försäljningen jämfört med året innan.
Men näthandeln ökar och e-boksförsäljningen växer. Från en nivå nära noll för all del men med en fart vi aldrig sett tidigare. Och nu finns tekniken. Marknaden översvämmas av e-läsare. En föreläsare redovisade de läsare som fanns i USA i dag och vilka som kommer att lanseras inom kort. Båda spalterna innehöll ett 20-tal olika läsare.
– Men, tillade han, jag tror att det är fler. Jag har inte kollat de senaste dagarna.
Allt på nätet växer och det växer fort. I fjol ökade närvaron på Facebook med 200 procent, twittertrafiken ökade med 1 500 procent och vi tillbringar mycket mer tid på sociala medier på nätet, det växte i fjol med 67 procent.
Så budskapet till förlagen var klart. Gå till sociala forum! Lär er kommunicera där, lyssna på vad som händer där, förstå det och framför allt – delta.

Mätföretaget Nielsen försåg oss med all statistik från den anglosaxiska marknaden som vi ville ha och allt vi inte visste fanns.
Mellan 2001 och 2009 ökade antalet boklådor i USA från 1 613 till 2 455. Men nu minskar det igen.
2001 gick 38 procent av den amerikanska befolkningen i en bokhandel, 2009 var de 33 procent. Man handlade i snitt fem gånger per år både då och nu.
På den brittiska marknaden har rabattkriget varit hårt. Hårdare än någon annanstans. Och det kommer att fortsätta de närmaste åren.
Men de oberoende bokhandlarna ökar sin marknadsandel i krisen, från 10,3 procent till 12,1 (se artikel i senaste numret av SvB, nummer 16). Även specialbokhandlarna ökade sin försäljning, med 7,6 procent. De stora förlorarna är de stora bokhandelskedjorna.
Den stora trenden de närmaste åren blir, enligt Nielsen, boklådor som satsar på personlig service och förankring i sin närmiljö, community på engelska.
Kunderna går tillbaka till det grundläggande. Mat i första hand. Hälsotrenden fortsätter men jakten på priset blir det viktiga. Det syns inte minst på vilken sorts butiker som ökar respektive minskar i krisen.
Den stora skillnaden mot för ett år sedan är att paniken har lagt sig. Folk har vant sig vid en ekonomisk nedgång men tror inte längre att ekonomin ska hamna i fritt fall igen.
Tittar man på bokförsäljningen i genrer så växer barnboksförsäljningen i Storbritannien liksom  den specialiserade fackboksförsäljningen.
En pikant detalj: i USA växer sf, fantasy och deckare stort på nätet medan samma genrer backar i Storbritannien. Svaret på varför var inte klockrent men Nielsen drar slutsatsen att det beror på att närvaron på nätet var större inom dessa genrer i USA. Fler sajter kommenterade, tipsade och diskuterade den här sortens litteratur vilket drog försäljning till näthandeln.

Nu, tillbaka till mässans kaos. Jag kommer att återkomma till några av förläsningarna i senare blogginlägg. Till exempel till undersökningen om piratkopiering på nätet som visade att det dröjer i snitt 19 veckor efter att en bok kommit ut innan den ligger ute på Pirate Bay.