Tillbaka

Replik till Dag Hernried

2010-02-19
av Lasse Winkler
1. Ändrade ägarförhållanden hör hemma i ett bolags årsredovisning. Det bör stå i dess förvaltningsberättelse. Inte bara i Alfabetas moderbolag, som få läser om de är intresserade av Alfabeta förlag, utan också i Alfabeta förlags årsredovisning, eftersom det är en väsentlig händelse.Se till

1. Ändrade ägarförhållanden hör hemma i ett bolags årsredovisning. Det bör stå i dess förvaltningsberättelse. Inte bara i Alfabetas moderbolag, som få läser om de är intresserade av Alfabeta förlag, utan också i Alfabeta förlags årsredovisning, eftersom det är en väsentlig händelse.Se till exempel följande beskrivning på de formella krav som finns på en förvaltningsberättelse enligt Björn Lundén (www.blinfo.se):

»Förvaltningsberättelsen ska också innehålla upplysningar om vissa viktigare förhållanden, bland annat följande:

• Förhållanden som är viktiga för bedömningen av företagets ställning och resultat och som inte lämnas på någon annan plats i årsredovisningen.

• Händelser som är av väsentlig betydelse för företaget, även sådant som har inträffat under tiden från bokslutsdagen till den dag då årsredovisningen görs…«

Följden av att det inte gjordes blev att marknaden/branschen inte visste att Schildts hoppat av Alfabeta förrän ett och ett halvt år senare. Till vems glädje? Borde inte de som gör affärer med Alfabeta få veta hur ägarförhållandena i förlaget ser ut. Till exempel att Schildts, med sin goda ekonomi, inte längre står bakom Alfabeta.

2. Min beskrivning av skeendet står jag fast vid oavsett om Dag Hernried inte tycker att det är upphetsande och att det är icke-journalistik. Och angående siffrorna så är det väldigt enkelt för Dag Hernried att nämna dem i stället för att säga att de inte stämmer.

De siffror vi har är tagna ur bokslut samt ett försök till uppskattning. Vi har inte fått dem med hjälp av Dag Hernried som inte velat nämna några siffror.

Klart är att siffran 19 miljoner mycket riktigt är fel. I november 2005 skrev vi att Schildts betalade 23 miljoner kronor för sina 40 procent i Alfabeta. Det är mer korrekt om än taget i underkant. Men det är nära nog. Rätta oss gärna om vi har fel, Dag Hernried. Med fakta.

Lasse Winkler, chefredaktör, svensk bokhandel


Se Dag Hernrieds debattartikel Knappast upphetsande.