Tillbaka
Laura Cleary till höger i bild och till vänster Anne Vegnaduzzo.
Foto: Christopher Andreou