Tillbaka

Biblioteken släpper makten över Btj

1997-11-14
av SvB
Det viktigaste beslut som SAB haft att ta ställning till sedan föreningen bildades 1915. Så beskrevs frågan om att släppa majoritetsägandet över Bibliotekstjänst.

den vikt som beslutet tillskrivs var det en begränsad skara medlemmar som mötte upp för att rösta. De omkring 150 närvarande representerade knappt en tiondel av föreningens röster. Trots rykten om en mobilisering för att behålla företaget i föreningens famn tycks få ha blivit förvånade över att föreningsstyrelsen fick igenom sitt förslag om att sälja ut.
    Något mothugg blev det ändå. Det står inskrivet i föreningens stadgar att SAB ska äga minst 51 procent av aktierna i företaget. Därför krävdes stöd från två tredjedelar av rösterna för att styrelsens förslag om att minska ägandet från 90 till tio procent skulle antas.
    Vice ordföranden, Anna-Karin Sjöstrand, rekapitulerade tidigare, stormiga årsmöten, där utförsäljning för att stärka föreningens skrala ekonomi röstats ned. Hon påminde om beslutet 1992 att minska ägandet, som året därpå resulterade i att SAB istället köpte även Kommunförbundets aktiepost. Hon talade om ägarstrategin som antogs 1994 och som innebar att man skulle ta in fler ägare och sikta på en börsintroduktion. Om svårigheter att hitta partners som ville dela ett varaktigt ägande med SAB. Och om intressekonflikten att vara både ägare och kund.
    - Det fanns en tid när så gott som alla var lojala mot föreningen. I dag handlar Konsummedlemmar lika gärna på ICA. Det är en annan tid, sa Sjöstrand.
    Flera som äntrade podiet efter henne ansåg att frågan kommit för hastigt på. Varför denna brådska? Och ska man inte utarbeta och anta en ny ägarstrategi innan aktier säljs ut, undrade Lars G Andersson, som yrkade på att ärendet skulle återremitteras.
    Lena Lundgren ville flytta frågans fokus från föreningens bästa till bibliotekens. Hon ifrågasatte om kommersiella ägare satsar på det som är olönsamt på kort sikt, men för biblioteken nödvändigt. Biblioteksinredningar på export i stället för kulturbundna satsningar, som på utveckling av rätt elektroniska hjälpmedel, gagnar inte biblioteken, menade hon. Bekymrad lundgren

- Med tio procent har SAB inget inflytande alls. Förslaget är ett direkt hot mot bibliotekens utveckling, slog Lundgren fast, och yrkade på återremiss för att frågan skulle hinna behandlas i kommunernas kulturnämnder.
    Martina Tillbom talade utifrån ett känslomässigt perspektiv, om frustration över att som delägare ändå inte kunna påverka leverantören.
    - Jag kan inget om företag och vill inte kunna det heller. Låt mig vara biblioteksmänniska och ställa krav. Jag vill kunna sätta tummen i ögat på Bibliotekstjänst, men det går ju inte. Så sälj skiten, lite grovt uttryckt, sa Tillbom och lockade fram de första skratten i debatten.
    En del av församlingen hade vid det här laget hunnit ta sig en tur till buffén. Framåt halv tio hade mötets ordförande, något indignerad i tonen, avslagit en fråga om att ajournera årsmötet som pågått sedan strax före sju för att inte bjudmaten skulle behöva avbeställas.
    Under mötets gång hade även föreningsstyrelsen ändrat sitt förslag om att behålla tio procent av aktierna till att i stället behålla 25 procent.
    Vid röstningen begärdes votering. Sammanräkningen visade 173 röster för styrelsens förslag och 57 emot. En fjärdedel av närvarande röster var inte tillräckligt för att avvisa förslaget.
    Bibliotekstjänsts vd, Göran Eliasson, som med sällskap av andra Btj:are var med och röstade, är nöjd men inte särskilt överraskad av utgången.
    - En viss osäkerhet finns alltid i en sådan här situation. Men alla tre storkommuner; Stockholm, Göteborg och Malmö röstade för förslaget, konstaterar han.
    Andra är mindre nöjda. En av dem är chefen för Stockholms stadsbibliotek, Jan Ristarp, som menar att frågan om utförsäljningen gått ut till medlemmarna bara ett antal veckor innan årsmötet.
    - Jag har ingen aktning för den styrelse som sitter. Det här är dåligt skött. Sakfrågan invänder jag inte mot, men förfaringssättet är mycket dåligt, säger Ristarp, som också uppfattade styrelsens justering av förslaget till att behålla 25 istället för tio procent av aktierna i Btj som en "manipulativ kupp" under mötets gång.
    Göran Eliasson tänker sig att en börsintroduktion kan ske redan under 1998. Han anser att företaget är värt 350 miljoner kronor, utifrån sin bedömning av den långsiktiga vinstnivån i verksamheten. Den värderingen motsvarar ett pris på 233 kronor styck för de 1,5 miljoner aktierna i företaget.
    Enligt obekräftade uppgifter ska KF, som förra året köpte in sig i Btj och som har option på att öka sin post till 49 procent, vara beredd att betala knappt 200 kronor per aktie. Till det priset skulle SAB få ett tillskott på upp till 190 miljoner om ägandet minskas till 25 procent. Det skulle sätta föreningsstyrelsen i den ovana sitsen att utgöra en penningstark maktfaktor i biblioteksvärlden.
    Vad ska SAB göra med alla pengarna?
    - V tänker inte göra av med alla pengar på en gång, utan låta en professionell förvaltare placera kapitalet. Men vi satsar gärna mer pengar på biblioteksforskning, inte bara vid Högskolan i Borås utan runtom i landet där det bedrivs bibliotekarieutbildning. Vi har redan beslutat att satsa elva miljoner kronor på biblioteksforskning, fördelat under fyra år. I första hand kommer vi att delfinansiera en professur i Biblioteks- och informationsvetenskap i Borås, säger Tina Lindemalm, ordförande i SAB. Opinionsbildare

- Vi vill också satsa mer på att dela ut stipendier, stödja kunskapsuppbyggnad och kreativa idéer. Vi kan också göra betydligt mer när det gäller internationellt utbyte. Sist men inte minst kommer vi att kunna förstärka vår opinionsbildande roll,
    SAB är en ideell förening med ca 1 500 medlemmar. Så gott som samtliga folkbibliotek är medlemmar, liksom de flesta special- och forskningsbibliotek. Dessutom har föreningen ett tusental enskilda medlemmar, de flesta bibliotekarier. SAB:s övergripande uppgift är att främja svenskt biblioteksväsende, bland annat genom att verka för ett fritt tillgängligt och effektivt arbetande bibliotekssystem. SAB ger ut tidskriften Biblioteksbladet, som utkommer med tio nummer per år.
    Redan 1936 grundade SAB den ekonomiska föreningen Bibliotekens Försäljningscentral. Syftet med verksamheten, som sköttes av fyra deltidsanställda, var att tillhandahålla ändamålsenligt biblioteksmaterial. Försäljningscentralen var en föregångare till BTJ, som bildades 1951. Idag är BTJ en koncern med verksamhet i sex länder och en omsättning på ca 800 Mkr.
    - Det finns en också motsättning mellan att vara en effektiv opinionsbildande lobbyorganisation och att äga ett multinationellt företag som BTJ, fortsätter Tina Lindemalm. Vi har ju inte alls de ekonomiska resurser som krävs för att exempelvis kunna skjuta till riskkapital. Men det är bra att vi har en liten aktiepost kvar.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.