Tillbaka

Bokia klarar nya kedjeregler

1997-04-18
av Fredrik Lindberg
Ett förslag som lagts av näringsdepartementet kan leda till att samarbete genom gemensamma inköp och marknadsföring inom frivilligkedjor begränsas. Gränsen för att omfattas av dispens från konkurrenslagens regler föreslås skärpas, vilket lett till kraftig

uvarande regler får en frivilligkedja stå för högst 35 procent av "tillförseln till marknaden" för att omfattas av den så kallade gruppdispensen, mot nu föreslagna 25 procent av "relevant marknad". Därmed hamnar troligvis Bokia mycket nära den tillåtna gränsen.
   Sören Wahlund, säger dock att Bokia inte påverkas av de nya reglerna, om de går igenom. Förslaget är nu på remiss hos berörda parter.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.