Tillbaka

Författarförbundet ger ut böcker

2009-11-30
av Lasse Winkler
Foto: Ola Kjelbye
Författarförbundet startar print on demand-bolaget Dejavu ihop med förläggarna Christian Bang-Melchior, Fredrik Gustafsson och Kristoffer Lind. Via Dejavu ska författare kunna ge ut sin fria backlist.

gget är enkelt. Medlemmar i Sveriges Författarförbund (SFF) ska kunna göra sina egna titlar, de som förlagen inte längre vill ge ut, tillgängliga på marknaden igen via print on demand-tryck (pod).

För ändamålet bildar SFF, ihop med förläggarna Christian Bang-Melchior, Fredrik Gustafsson och Kristoffer Lind, ett servicebolag där förbundet äger 51 procent och de tre förläggarna 49 procent.

Dejavu hanterar allt praktiskt utom trycket som görs i samarbete med Publit i vars lokaler Dejavu kommer att sitta.

Dejavu kommer inte att äga några rättigheter, det gör författarna själva. Och författarna kan när som helst välja att lyfta ur en bok från Dejavus verksamhet till ett traditionellt förlag eller annan utgivning.

Fredrik GustafssonFredrik Gustafsson blir vd i bolaget.
– Vi är inte ett förlag utan en publiceringstjänst. Men det är viktigt att vi drivs affärsmässigt.

Enligt planerna startar Dejavu i slutet av januari och man kommer att erbjuda alla medlemmar i Författarförbundet att få publicera en bok var gratis för att de ska få pröva på idén.

Fredrik Gustafsson:
– Vi tar kostnaden för det. Potentiellt finns det 2 800 verk. Men vi hinner inte med alla dem på ett år. Förutom det ska vi också ha ett utgivningsråd lett av Kristoffer Lind som ska välja ut de titlar som ska kunna ge verksamheten en profil. Och Publit ställer lokaler fritt till förfogande så vi får inga stora kostnader.

Bolagets kalkyl visar, enligt Fredrik Gustafsson, att det krävs 20 sålda exemplar av en bok, om den redan finns i digitalt format, för att man ska gå jämnt upp. En bok som behöver skannas in kräver en försäljning på 40 exemplar för att inte gå med förlust.

Mats Söderlund, ordförande i SFF:
– Det är nog den nivån där de flesta kommer att ligga. Marginalerna är så små att det inte skulle fungera i vanlig förlagsverksamhet. Den här utgivningen klarar till exempel inte kostnaderna för marknadsföringsavdelning, centralvärmt hus etc. Men Dejavu behöver inte ta marknadshänsyn för att kunna fungera.

Ingen av dem ser Dejavu som konkurrent till vanliga förlag.

Tidigare i år drog SFF igång en kampanj kallad Återtagarkampanjen där författare uppmanades plocka hem rätten till dem av deras böcker som förlagen inte längre var intresserade av. Det är dessa böcker som i första hand ska kunna ges ut via Dejavu.

Bara hanteringen av royaltyersättningarna kommer i många fall att kosta mer än vad respektive författare kommer att få ut. Något som ett vanligt förlag knappast skulle vara intresserat av.

Mats Söderlund:
– Vi vill skapa ett servicebolag med ett affärsmässigt driv som sätter författar- och översättarintressen i fokus. Vi är inte konkurrenter till traditionell förlagsverksamhet. Vi är ett komplement vilket de på sikt kommer att se.

Böckerna kommer att registreras i Bokrondellen och finns därmed tillgängliga för alla återförsäljare, precis som andra böcker.

F-priset är satt till 120 kronor, något lägre för tunnare böcker som till exempel diktsamlingar. Formatet blir standardiserat men utseendet kan varieras. Inledningsvis blir det enbart tryckta böcker men i förlängning ska man titta på möjligheten att ge ut e-böcker.

Dejavu kommer inte att göra reklam eller mer traditionell marknadsföring. Det blir upp till författarna själva och Författarförbundet om man vill göra det via den egna organisationen.

Till att börja med kommer verksamheten att skötas av de två ägargrupperna.

Mats Söderlund:
– Vi vill ha upp volymen innan vi anställer folk.

Kan verksamheten bli lönsam?

– I det korta perspektivet möjligen för enskilda författare. I det långa loppet kanske också för bolaget.

Men det är inte självklart?

– Nej, och det är alla medvetna om. Om det varit det så hade det hänt för länge sedan.

 

Fotnot:
Dejavu bedrivs i aktiebolagsform med ett aktiekapital på 100 000 kronor. Bolaget drivs av förläggarna. SFF bildar samtidigt ett eget servicebolag för medlemmarna. Det är i det bolaget ägarandelen i Dejavu läggs.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.