Tillbaka

Författarförbundet lanserar eget avtal

2004-12-15
av Lasse Winkler
Efter att i flera år ha sett hur många förlag kommit med egna avtal som reglerar förhållandet mellan författare och förlag så har Sveriges Författarförbund till slut lanserat ett eget avtal kallat Mönsteravtalet. Men det är ett avtal som få om ens några förlag är intresserade av att skriva under

När det gamla ramavtalet mellan Förläggareföreningen och Författarförbundet (SFF) löpte ut 1996 blev det ett avtalslöst tillstånd som med olika variationer varade fram till början av 2003 då P.A. Norstedt & Söner och Natur och Kultur ungefär samtidigt lanserade egna grundavtalsförslag som sedan dess även används av andra förlag. Bonnierförlagen å sin sida har fortsatt att använda det gamla ramavtalet som mall för sina förhandlingar med författare. Men under de här åren har marknaden luckrats upp, Piratförlagets vinstdelningssystem och framväxten av fristående agenter har hjälpt till att skapa en situation där ersättningen till författare i dag inte längre sker efter en och samma måttstock. Bästsäljande författare har ofta långt bättre royalty och villkor än andra författare. Det enda förlag som mött Författarförbundet någorlunda på deras villkor har varit Ordfront som slöt avtal med Författarförbundet 2001. Det avtalet har nu sagts upp av SFF. Enligt Författarförbundets förbundsdirektör Ann Christin Gräns är avtalet inte att uppfatta som ett försök till att lansera ett ramavtal för hela marknaden utan ett avtal som enskilda medlemmar själva ska gå till förlagen med och få påskrivet. Förläggareföreningen (SvF) har gått ut med en rekommendation till sina medlemmar att inte skriva på några avtal innan SvF har analyserat avtalet. Ett avtal som man fick kännedom om på avvägar eftersom SFF först inte ville visa upp det för SvF. Bonnierförlagen har haft några författare som lämnat in Mönsteravtalet för att få till ett avtal men på Bonnierförlagen följer man SvF:s rekommendation och skriver inte på några avtal. Dag Wetterberg, jurist på Bonniers: - Vi tittar på det här avtalet och håller på och analyserar det för tillfället. Där finns en del saker som är positiva i det. Svante Weyler, förlagschef på Norstedts, har ni slutit något avtal med någon författare med Mönsteravtalet som grund? - Nej. Vi sluter oavbrutet avtal med våra författare i bästa anda. Vi upplever inte att det är ett problem. Vi har hållit på med vårt nya avtal i två år nu. Det finns väldigt lite dramatik i detta nya avtalsförslag. Förutsättningen för att det ska gälla är att det sker en förhandling och förutsättningarna för det är oändligt små. Inte heller på Natur och Kultur finns det någon entusiasm för Mönsteravtalet. Christian Reimers, förlagschef allmänlitteratur: - Vi vill absolut inte teckna avtal på de grunderna med våra författare. Det är ett på många sätt oacceptabelt avtalsförslag. Vi har egna grundvillkor men också det gamla ramavtalet som vi arbetar med. Vi vill inte ha in ett tredje förslag. Även andra förläggare, som Dan Israel på Leopard och Jan-Erik Pettersson på Ordfront ställer sig avvisande till Mönsteravtalet. Dan Israel arbetar med Norstedts avtal i botten och Jan-Erik Pettersson har svårt att se hur Ordfront skulle kunna sluta avtal som blir dyrare än de man har i dag med hänsyn till förlagets ansträngda ekonomi. Det som kan förvåna är att Författarförbundet skickar ut sina medlemmar att en och en ta strid för ett nytt avtal. En strid som förbundet som organisation inte klarat av. Kan enskilda författare klara det? Håkan Nesser har inte sett Mönsteravtalet och känner inte till dess existens, men har svårt att se sig själv på barrikaderna för ett avtal som ger honom sämre royalty än i dag och dessutom inte ens är ett ramavtal. - Ett ramavtal behövs men det känns inte aktuellt för mig att kliva upp på den barrikaden i dag. Jag skulle kunna tänka mig att göra det om det skulle ha någon effekt

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.