Tillbaka

Förlag vill sänka ersättningen till författare

2009-11-05
av Sara Djurberg
Foto: Ola Kjelbye
Ökande rabattkrav, vikande lönsamhet och försäljning får allt fler förlag att efterlysa nya ersättningsmodeller till författare. I Bonniers nya avtalsförslag tas garantihonoraret bort och royaltyn för e-böcker baseras på nettointäkten. B

ens nya avtalsförslag kritiserades hårt av Författarförbundet i våras. Förbundet slog bland annat ner på att rättigheterna för en e-bok låstes in under lång tid och att royaltyn var för låg.

Men avtalsförslaget är omvälvande på fler sätt. Enligt nuvarande branschpraxis får författaren ett garantihonorar på 50 procent av förstaupplagen, baserat på bokens förlagspris. I det nya avtalet införs i stället ett opreciserat förskott.

Författarförbundet förhandlar med Bonnierförlagen om avtalet, och ingen av parterna vill kommentera diskussionerna. Men Författarförbundets ordförande Mats Söderlund bekräftar att garantihonoraret är en av punkterna de diskuterar:

– Det preciseras inte vad förskottet blir i praktiken.

Svenska Tecknare har fått samma avtal och förbundets verksamhetsledare Lotta Wattrang avråder medlemmarna från att skriva på:

– Det är tufft. För en illustratör är garantihonoraret ofta det enda man får. Och med det här avtalet kan man bli återbetalningsskyldig.

Men Bonnierförlagen är inte ensamt om att vilja förändra ersättningsmodellerna. Författarförbundet förhandlar även med Norstedts och andra förlag. 

Flera förlag säger till SvB att man diskuterar en nettointäktsbaserad royalty, det vill säga ett arvode som baseras på vad förlaget faktiskt säljer en bok för när rabatter är avräknade.

Bakgrunden är de allt högre rabattkraven från de största återförsäljarna.

Margaretha Zachrisson, förlagschef, på Natur och Kultur:

– Ja, det pratar vi också om. Jag tror att man vänder på alla stenar i det här läget. Men vi sitter inte på några färdiga lösningar.

Kristoffer Lind, förlagschef på Lind & Co och ordförande för NOFF, anser att f-priset blivit en chimär.

– I dag finns ingen bok som inte säljs till minst 25 procents rabatt. Om intäkterna minskar är det rimligt att royaltyn sänks, säger han.

Lind & Co skriver redan den typen av avtal i vissa fall.

– När rabatterna varit så stora att det traditionella avtalet inte fungerat har jag skrivit avtal där man delar på vinsten, säger Kristoffer Lind.

Dorotea Bromberg:

– Jag önskar att vi kunde vara öppna gentemot författarna om hur mycket rabatter vi ger och grunda royaltyn på beloppet vi faktiskt säljer boken för. Men först måste vi hitta en modell som författarna känner sig bekväma med.

Ordfront har inte tagit några initiativ till att förändra royaltynivåerna men förlagschefen Pelle Andersson säger:

– På den nya marknaden vore det i och för sig bra om man kunde förhandla om rabatter utan att behöva gå tillbaka till författaren och förhandla, och sedan dela risken mer med författaren.

 

 

Bonnierförlagens avtal

*Arvodet för e-böcker: 24 procent av förlagets nettointäkt.

*Ljudböcker: 16,5 procent av f-priset

*Pod-böcker: 10 procent av nettointäkten.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.