Tillbaka

Handelsministern vill satsa på svensk litteratur

2010-11-18
av Lasse Winkler
”Satsa på översättare”. Det var det huvudsakliga budskapet från ett knappt 20-tal representanter från svenska förlag och agenturer som handelsministern kallat till ett möte på onsdagen för att informera sig om läget för svensk litteratur utomlands och för att få idéer för en ökad internationell satsning.  

gspunkten för mötet var handelsminister Ewa Björlings uttalade målsättning att fördubbla svensk export fram till 2015.
För att kunna göra det, sa hon, så räcker det inte med att bara satsa inom de områden där Sverige redan är starka: högteknologi, it, telecom, miljöteknik och inom maskin- och verkstadsindustrin.
– Vi måste också få med kulturen och upplevelseindustrin. Och Sverigebilden behöver stärkas utomlands.

 

I kallelsen till mötet skrev handelsministern bland annat:

”Svensk litteratur röner stora framgångar på den internationella arenan och många svenska författare översätts i dag till ett stort antal språk. Det finns just nu en stor efterfrågan i utlandet på svensk spänningslitteratur vilket även lett till ett ökat generellt intresse för svenska böcker. Det gäller nu att förvalta denna framgångsvåg som sveper över världen.”

 

Det var ett möte där Stieg Larssons ande eller snarare framgångar svävade över församlingen. Som inga andra har Stieg Larssons böcker skapat ett internationellt intresse och gjort Sverige synligt på världens största marknader. Hur, frågade handelsministern, ska man ta till vara situationen?

 

Ewa Björling hade bjudit in förläggare och agenter för att samtala runt dessa frågor men också för att få reda på hur det ser ut. Hur säljer svenska författare utomlands? I vilka länder? Vilka hinder finns det? Vilka idéer och tips hade det församlade branschfolket?
Och: vad kan svenska staten göra för att skapa bättre villkor för svensk litteratur utomlands?
– Hur ser ni på export av svensk litteratur? Vilka möjligheter finns det? Ni har kunskapen. Vad har ni för tips och idéer att ge oss? sa Ewa Björling.


Under en ett par timmar lång diskussion var det ett ämne som ständigt återkom: bristen på översättare. Tillgången på översättare har länge varit ett problem för svenska förlag och agenter som vill sälja svensk litteratur utomlands. Frågan har också legat högt på Kulturrådets agenda i flera år. Men inga åtgärder har kunnat eller hunnit möta den boom och det intresse som uppstått efter Stieg Larssons framgångar. Det är här, sa förläggarna och agenterna unisont, som den stora flaskhalsen finns, det är här som de stora problemen dyker upp med en dålig återväxt på många marknader och dålig beredskap nu när svensk kriminallitteratur skördar stora framgångar.

 

Linda Altrov Berg, Norstedts Agency:
– Alla goda översättare i till exempel Spanien sitter i dag och översätter deckare. De prioriterar bort de litterära texterna eftersom de har royalty på försålda exemplar.

Jonas Axelsson, Albert Bonniers förlag:
– Problemen med nya översättare och brist på översättare präglar den amerikanska marknaden där studenter nu sitter och gör översättningar. Och vi vet att dåliga översättningar kan stjälpa en bok och påverka utvecklingen negativt.

 

Susanne Widén, Bonnier Group Agency, pekade på hur både Norge och Finland, till skillnad från Sverige, kan stödja vidare översättningar av den egna litteraturen. Exempelvis kan de stödja en översättning av en norsk eller finsk bok till kinesiska, fast via en engelsk översättning. På så sätt kommer man in på den kinesiska marknaden där det finns engelskspråkiga översättare men knappt någon som översätter från de nordiska språken.

 

Ewa Björling frågade också de församlade vilka deras drömmarknader var.
– Vad kan vi göra där? Hur ser ni på Mellanöstern, Indien, Afrika? Jag tänker på nya marknader för svensk litteratur. Är ni till exempel intresserade av Irak, av att sälja barnböcker dit? Eller till Saudiarabien med deras kvinnosyn? Hur skulle era böcker tas emot där? Hur ser ni på de marknaderna?
Eller, frågade hon, ville förlagen helst gå dit där pengarna finns?

 

De flesta agenter i rummet svarade att de säljer svenska författares böcker, barn- och vuxenlitteratur, till dessa länder oavsett om kontrakten är små och pengarna försumbara eftersom det ligger i författarnas intresse att komma ut och bli översatta.

Linda Altrov Berg:
– För oss är det stora problemet censuren i många av dessa länder.
– Det är en sak som jag kan ta upp på mina möten, svarade Ewa Björling.

Linda Altrov Berg:
– Plus att det ofta finns en stor marknad för piratkopiering i många av de här länderna.

 

Fredrik Wetterqvist på UD frågade församlingen vad UD kunde bidra med, vad Sveriges ambassader utomlands kunde göra.
– Om vi kan samordna våra aktiviteter, vad kan vi då göra? Är det en bra idé att ta hit förläggare och författare från andra länder? Att ordna möten eller konferenser för svenska författare utomlands?
Det tyckte alla och pekade på de positiva erfarenheterna från årets bokmässa i Göteborg där Kulturrådet hade bjudit in internationella förläggare och agenter.


Kunde man inte, frågade Ewa Björling, tänka sig att fler författare deltog i till exempel svenska industridelegationer utomlands?

Det görs redan i dag i liten skala och Helen Sigeland, Kulturrådet, drog exemplet när Lotta Lotass deltog på en sådan resa för ett antal år sedan och fick i uppdrag att dela ut flygblad för svenska företag.
Helen Sigeland:
– Ska man göra det så bör författarna åka med i sin egenskap av författare, inte för att göra något annat.

 

När ministern pekade på Sydamerika som en kontinent där svensk litteratur borde ha en framtid fick hon höra att det mesta av till exempel sydamerikanska rättigheter för spanskspråkiga utgåvor säljs till spanska storförlag som kräver världsrättigheter som de sedan säljer vidare dyrt.


Både Magdalena Hedlund, Norstedts Agency och Jonas Axelsson betonade att staten kunde stödja förlagen och agenterna så att de kunde arbeta mer lokalt. Som det fungerar i dag så styrs allt från Europa när det gäller Sydamerika.

Jonas Axelsson:
– Vi skulle vinna på att komma över till länder som Brasilien och Argentina.

 

Efteråt förtydligade handelsministern sina utgångspunkter:
– Det handlar egentligen inte om att fördubbla exporten i sig men att öka BNP och skapa jobbtillfällen. I dag har vi en tydlig exportprofil där de tio största svenska företagen står för 40 procent av vår export och de 100 största för 70 procent av exporten. Vi behöver bredda den basen och satsa på kreativa områden som film, litteratur, dataspel, mode, design, musik och mat.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.