Tillbaka

Kommun prövas för lagbrott

1997-02-21
av Fredrik Lindberg
Hultsfreds kommun bröt mot lagen om offentlig upphandling när avtalet om bokleveranser till biblioteket gjordes upp. Det hävdar Bokhandlareföreningen, som nu bland annat på rättslig väg går i försvar för bokhandlarnas lokala marknad.

räknat finns ett 40-tal bokhandlar som kanske står och faller med den egna kommunens inköp. Med kommunernas mer aggresiva upphandlingsbeteende efter EU-inträdet finns anledning att kartlägga vad de får och inte får göra, säger föreningens vd Thomas Rönström.
I ett brev till Hultsfreds kommun påpekas felaktigheter i upphandlingsförfarandet samt att skadeståndsanspråk kan bli aktuellt. Av tre inkomna anbud var två utformade efter anvisningarna. Där angavs förlagspris plus påslag, medan det tredje anbudet angavs som ett cirkapris minus rabatt.
Detta påpekades i muntliga kontakter från kommunen. Samtidigt gavs den tredje anbudsgivaren, Björns Bokhandel i Vetlanda, tillfälle att komma med ett nytt och lägre bud utan att övriga intressenter hade samma möjlighet. Det anbudet antogs därefter.
I våras tvingades Hultsfreds bokhandel säga upp personal när kommunen började köpa in läromedel från Växjö. Det uppdraget var värt 1,5 miljoner kronor. Thomas Rönström menar att kommunernas inköpare ofta inte klarar att värdera service- och kvalitetsaspekter.
I Hultsfred har de dessutom räknat fel, påpekas i Bokhandlareföreningens brev. Korrekt summerat sparar kommunen inte mer än 12 600 kronor på ett inköp på 180 000 genom att byta leverentör för biblioteksböckerna.
Parallellt med granskningen av lagen om offentlig upphandling går nu Bokhandlareföreningen till regeringsrätten för att få Motala kommuns agerande som läromedelsgrossist prövat mot kommunallagen. Motalas mediaenhet samordnar inköp till en rad grannkommuner. Senast miste Kisa bokhandel skolboksleverenserna i Kinda kommun, som därigenom sparar 48 000 kronor på inköp på 600 000.
Länsrätten har tidigare meddelat att Motalas mediaenhet inte har rätt att leverera läromedel till universitetssjukhuset i Linköping. Verksamhet som bedrivs i vinstsyfte och som inte kan sägas vara i de egna kommuninvånarnas intresse faller utanför den kommunala kompetensen. Domen överklagades till kammarrätten i Jönköping, som gav Motala kommun rätt. Bokhandlareföreningen bistår nu med juridisk expertis för att driva målet vidare.
Föreningen undersöker även möjligheterna till att ställa Motala kommuns agerande mot konkurrenslagens bestämmelser om otillbörlig samordning. Tidigare har konkurrensverket prövat fallet utifrån missbruk av dominerande ställning och underprissättning. Föreningen undersöker också flera rapporter om kommuner som säljer utbildningsmaterial utan att redovisa moms.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.