Tillbaka

Mp: Sänkt digitalmoms – med eller utan EU

2018-09-07
av Emma Olsson
Inget stöd för fysisk bokhandel om Niclas Malmberg och Mp får bestämma.
Foto: Fredrik Hjerling

Miljöpartiet vill sänka momsen på e-böcker, även om EU-länderna inte enas. Det säger Niclas Malmberg, kultur- och mediepolitisk talesperson för partiet.

Läsning är en kulturell huvudfråga för Miljöpartiet. Under senaste mandatperioden har regeringen rott i land sin läsa-skriva-räkna-garanti, som kortfattat innebär att inget barn ska lämna lågstadiet med bristfälliga kunskaper.

Partiet har också bidragit till att öka anslagen till biblioteken, enligt Niclas Malmberg. Bland annat har 225 miljoner statliga kronor fördelats direkt till folkbiblioteken under mandatperioden, bland annat för att säkra att små biblioteksfilialer kan leva vidare.
Men att sänka momsen på digitala böcker kvarstår. EU:s finansministrar lyckas inte komma överens.

– Det jag säger nu är att vi kanske ska göra det ändå. Vi diskuterar både i partiet men också med regeringspartnern. Det är olika åsikter i frågan än så länge, säger.

Med en känga till Socialdemokraterna säger han att den svenska EU-hållningen traditionellt har varit lydnad, men att det kan finnas skäl att inte vänta längre på en överenskommelse.

– Författarna och förlagen skulle få bättre ekonomiska förutsättningar genom att likställa digitalmomsen för den med tryckta böcker, säger Niclas Malmberg.

En sådan sänkning skulle vara aktuell i budgeten för 2019.

Regeringen har också höjt anslaget till litteratur och kulturskrifter, från 136,7 miljoner kronor 2016 till 147,7 miljoner 2017, och upp till 155,7 miljoner kronor i år – anslag som Niclas Malmberg vill fortsätta höja, efter en eventuell regeringsplats i september.

Däremot är partiet inte intresserat av att kompensera förlagen för den inkomstförlust som sker genom att bibliotekens kan låna ut samma exemplar flera gånger.
– Förlagen kan ju gynnas av ett ökat intresse för litteratur och lånar man en bra bok på biblioteket så kanske man vill läsa fler av samma författare. Biblioteken är ju ett skyltfönster för bokhandeln. Boklån ska vara gratis, säger han.

Vad är viktigast, bibliotek eller bokhandel?
– Det går inte att ställa dem mot varandra. Båda behövs, säger Niclas Malmberg.

Men något stöd till boklådorna är inte aktuellt i dagsläget, trots vikande resultat efter konkurrensen från nätet.

– Naturligtvis är det en problematisk utveckling, men de enkla svaren… de vet jag inte. Om det är som du säger att det är svårt [för unga eller nya ägare] att få lån kan ju det vara en väg. Det gör vi ju inom andra sektorer, säger Niclas Malmberg.

Miljöpartiet har också drivit en stegvis ökning av biblioteksersättningen för att öka författarnas inkomster. Från 1,45 kronor år 2015 till dagens 1,68.
Hamnar partiet i regeringsställning blir ersättningen 1,76 kronor under 2019. Tanken är att ökningen fortsätter upp till dess att författare ersätts med två kronor per utlånad bok.

– Biblioteksersättningen är viktig för att skapa legitimitet åt biblioteken och för att skapa rimliga ekonomiska förutsättningar för författarna, säger Niclas Malmberg.

Starkaste läsupplevelse:  

– Utvandrarna av Vilhelm Moberg. Den betydde mycket under min uppväxt och öppnade dörren till litteraturen för mig.

Tre snabba:

Behöver vi en litterär kanon?

– Nej. Om man ska föreskriva vilka böcker som barn ska läsa så riskerar det tvärtom att ta död på läsintresset. En nationalskatt riskerar att bli konserverande.

 Behöver vi införa fasta priser?

 – Nej. Har inte varit uppe till diskussion.

Är ägarkoncentrationen i branschen ett problem?

– Nej. Jag ser ingen anledning att stärka konkurrenslagstiftningen.

Namn: Niclas Malmberg, 48 år, Vattholma.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.