Tillbaka

Raskrig som förlagsidé

1998-04-17
av SvB
Det ska sägas med en gång: Att kartlägga rasistisk och nazistisk förlagsverksamhet är inte det lättaste. Det lönar sig föga att leta i en vanlig bokhandel, och inte heller att gå till bibliot...
Det ska sägas med en gång: Att kartlägga rasistisk och nazistisk förlagsverksamhet är inte det lättaste. Det lönar sig föga att leta i en vanlig bokhandel, och inte heller att gå till biblioteket. De flesta av böckerna är inte ens inlämnade till universitetsbiblioteken, vilket utgivarna är skyldiga till enligt lag. Enda möjligheten är ofta att skicka in några hundralappar till ett anonymt postgirokonto som man hittat i någon nazistisk tidning eller på Internet och hoppas på det bästa. Böcker som distribueras på detta vis saknar ofta uppgifter om så väl förlag som utgivningsort och ett korrekt namn på författaren. Eller så är förlagsnamnet en ren fantasiprodukt som förmodligen döljer en enda person: upphovsmannen. Kort sagt: Det finns inte mycket att gå vidare på om man skulle vilja ha mer information. Det finns undantag. Den numera avlidne fascisten Per Engdahl skrev mängder av debattböcker och mer eller mindre pompösa diktsamlingar som han i regel gav ut på sitt eget förlag Bok & Tidskrift i Malmö. Dessa titlar rullar fram i prydliga listor när man söker på hans namn i universitetsbibliotekens databas Libris. Dömdes i Svea Hovrätt Vissa välkända verk som Adolf Hitlers Mein Kampf är förstås lättare att få tag i. Den senaste svenska upplagan gavs för övrigt inte ut av någon nazist utan av Hägglunds förlag (pocketupplaga 1992) som hävdade att man ville sprida boken för att ge nya generationer möjlighet att själva ta ställning till texten. Debatten som följde kom dock som bekant inte bara att handla om yttrandefrihet. Förläggaren Karl-Erik Hägglund dömdes i Svea hovrätt att betala ett rekordstort vite på en miljon kronor om han fortsatte att sälja böckerna. Hägglund hade kränkt upphovsrättslagen eftersom staten Bayern ansågs sig ha rättigheterna till verket. Hägglunds upplaga av Mein kampf såldes även via nazistiska organisationer, till exempel förekom annonser i tidningen Wärendsbladet som ges ut av en äldre nazist i Småländska Moheda. Det har inte gått att utröna om Wärendsbladet sålde böcker med förlagets goda minne eller ej. Mein kampf har dock alltid gått att få tag på genom uttalat nazistiska förlag. Dessa har också struntat i upphovsrätten, men undgått åtal eftersom böckerna spritts i små upplagor och endast via postorder. Hägglunds är inte det enda förlaget som släppt fram fascister och nazister till de vanliga bokköparna. 1979 publicerade Bo Cavefors Per Engdahls memoarer Fribrytare i folkhemmet. Även Bo Cavefors motiverade utgivningen av boken med att den var ett nödvändigt bidrag till historieskrivningen när det gäller den svenska fascismen. Läsarna hade förmodligen haft större nytta av en biografi skriven av någon annan person än föremålet själv. Engdahl ger nämligen en mycket förskönad och delvis lögnaktig bild av sina politiska gärningar. Han undviker till exempel att berätta om sina antisemitiska ställningstaganden och gör allt för att tona ner sitt nära samarbeta med olika svenska och utländska nazister även i efterkrigstid. Det stora flertalet av uttalat nazistiska författare får nöja sig med att ge ut sina böcker själva. De är hänvisade till försäljning genom de egna organisationerna och vissa postorderföretag som specialiserat sig på just nazistisk och rasistisk litteratur. Numera har många av dessa flyttat ut på Internet. Frånstötande poesi Ingen seriös förläggare, nazist eller ej, skulle förmodligen komma på tanken att ge ut Curt Eiberlings frånstötande antisemitiska och pornografiska poesi. Men själv har han släppt inte mindre än åtta diktsamlingar, och även blivit publicerad i olika rasistiska tidningar. Ett kort exempel: Det vidrigaste ställe man kan finna, som avskys av en genomsund german, det blev den plats där denna sköna kvinna med kyssar dyrkade sin judefan. (Citat Kyssande dam ur Skönhetens politik, eget förlag, 1991.) Ett närmast parodiskt intryck gör Prisat vare allt som gjort mig hårdare av ledaren för Nordiska Rikspartiet, Göran Assar Oredsson. Boken är tänkt som en svensk motsvarighet till Mein kampf men handlar i stort sett bara om bilköp, flickvänner, uppgörelser med före detta partimedlemmar och andra tämligen ovidkommande detaljer i en partiledares liv. De två banden i brunt produceras av allt att döma på familjens egen kopiator. Göran Assars hustru Vera har för övrigt också gett ut en lyrisk skildring av sin egen uppväxt i Nazi-Tyskland med den något egendomliga titeln När flaggstängerna blommade. Det är lätt att se den här typen av böcker som ren kuriosa. Men faktum är att en relativt stor del av den nazistiska bokutgivningen är uttryck för en ensam individs egendomliga föreställningar. Den intresserade läsekretsen återfinns i författarens omedelbara närhet, och böckerna säljs på lika delar sympati och nyfikenhet, inte på sina eventuella litterära kvalitéer. Ökat intresse På senare år tycks dock intresset ha vuxit för mer kvalificerad information i nazistisk ideologi och tankevärld, information som inte filtrerats genom motståndarens ögon. Antalet tillgängliga titlar har ökat, vilket framgår tydligt när man betraktar boklistor från olika nazistiska organisationer. Om också upplagorna har ökat är svårare att veta eftersom personerna bakom dessa förlag sällan vill låta sig intervjuas. Det påvra utseendet på de flesta av böckerna antyder att den svenska marknaden nog ännu inte är tillräckligt stor för att det ska finnas någon riktig lönsamhet. I regel rör det sig om enkla limbindningar och låg kvalité på trycket. Här finns ännu så länge en stor skillnad mellan böcker utgivna på svenska och böcker producerade för den internationella marknaden. Den som är seriöst intresserad gör sig förmodligen omaket att skicka efter böcker från USA. Adresserna hittar man i de flesta svenska nazisttidningar. En påfallande stor del av de svenska böckerna är återutgivningar av gamla verk från 1930- och 40-talen, ofta i form av faksimil. Böcker av de två största svenska nazistledarna på 1930-talet, Sven-Olov Lindholm och Birger Furugård, har till exempel kommit ut i nya upplagor. Men även äldre rasbiologisk forskning och en frisksportare och hälsofanatiker som Are Waerland sprids till en ny generation. Bakom utgivningen av dessa och många andra böcker ligger en rad företag med adress i Helsingsborgsområdet som i regel inte finns med i några bolagsregister. Därtill byts ofta namnen på produktlistorna. I stort sett samma sortiment har saluförts under namn som Warrior Publications, Valkyria och Örnnästet. Helsingborgsföretagen har i likhet med de flesta i branschen siktet inställt på försäljning i flera länder. En stor exportmarknad är Tyskland där de inhemska aktivisternas företag haft svårt att överleva eftersom lagen förbjuder all nazistisk propaganda. Man har ett utvecklat samarbete med det danska företaget NS88 (NS betyder nationalsocialism och 88 är en sifferkod som ska utläsas HH, det vill säga Heil Hitler). Mycket annat än böcker Tyngdpunkten i Helsingborgsföretagens försäljning ligger inte på böcker utan på andra produkter som propagandafilmer från 30-talet överförda till video, marschmusik och tal av nazistledare på kassett, propagandaaffischer från Nazi-Tyskland och modern rasistisk rockmusik på cd-skivor. Boklistorna domineras av böcker på andra språk, till exempel Die Schutzstaffel als antibolsjewistische kampforganisation av Heinrich Himmler och The face of war , en bildbok författad av svenske Finn Wigforss, frivillig i Waffen SS. Männen bakom verksamheten är måna om att inte skylta med sina namn. Den mest drivande är en 44-årig norsk nazist vid namn Erik Nilsen (före detta Blücher). Han var med och startade en rad nazistorganisationer i sitt hemland under 70-talet, men flyttade till Sverige i början av 80-talet. Sedan dess har han försörjt sig på sina företag. Vid sin sida har han några yngre personer, bland annat en 30-årig nazist från Växjö som dömts inte mindre än elva gånger för olika brott, bland annat grov stöld och misshandel. Han har ansökt hos myndigheterna och fått godkänt att använda namnet Himmler som mellannamn. Företagens trycksaker och böcker framställs i regel av Grafisk Service i Helsingborg, en oregistrerad firma som ägs av 24-årige Bert-Ove Rasmusson, före detta styrelseledamot i Framstegspartiet i Bjuv och en kort period med i Ny Demokrati. Nilsens företag struntar i regel i vem som har upphovsrätten till de filmer och böcker som man säljer, och därtill kan innehållet ibland uppfattas som hotfullt. När detta skrevs pågick en förundersökning om åtal kunde väckas. för hets mot folkgrupp i texterna på företagets cd-skivor. Det finns ännu ingen domstol som granskat innehållet i bokutgivningen. Det är svårt att veta hur stora summor den här verksamheten omsätter eftersom den bedrivs i form av enskilda firmor eller inga firmor alls. Vissa sidoverksamheter förekommer. Firman Grafisk Service arbetar också med att sälja pornografi på cd-rom-skivor, bland annat genom Old Eagle som nämns längre fram i artikeln. Erik Nilsen har sköntaxerats vid flera tillfällen och är skattskriven på en postbox, vilket torde vara mycket ovanligt. Han är det närmaste en nazistisk bokförläggare vi har i Sverige. Hans belackare hävdar att det endast är pengarna som driver honom, men det torde vara helt klart att han också själv är en övertygad nazist. Telefonsvarare Artikelförfattaren har vid ett flertal tillfällen genom åren sökt kontakt med Erik Nilsen, men utan resultat. Företagen använder telefonsvarare och postbox i sin kommunikation med omvärlden. Någon gång har en levande person svarat när jag ringt, och i något fall har den personen brutit på norska som är Erik Nilsens modersmål. Men samtalet har avbrutits snabbt när jag berättat att jag är journalist. Föreningen Mimer i Malmö har troligen mer ideologiska än ekonomiska motiv för sin verksamhet. Mimer producerar inte några egna böcker, men sammanställer Sveriges förmodligen mest kompletta lista över relevant litteratur. Föreningen finns även på Internet och ger regelbundet ut ett medlemsbrev. Mimers boklistor innehåller både vanlig litteratur och häften och böcker från nazistiska och fascistiska organisationer, både svenska och utländska. En viktig del av utbudet är historierevisionism, det vill säga försök att hitta bevis för att Förintelsen av sex miljoner judar inte har ägt rum. Den historierevisionistiska litteraturen skiljer sig ofta från andra nazi-influerade böcker genom att de håller en högre intellektuell standard. Det märks att det ofta rör sig om författare ur den akademiska världen, tonen är ofta sakligt neutral och de "bevis" som läggs fram kan säkert verka bestickande för den som inte genomskådar bedrägeriet. Få historiska händelser är ju så väldokumenterade som just Förintelsen. Merparten av de historierevisionistiska böckerna utkommer i USA och är skrivna på engelska. The Hoax of the Twentieth Century av Arthur R. Butz och Auschwitz: The End of a Legend av italienaren Carlo Mattogno är två av de böcker som säljs via Mimer. Den mest kände svenskspråkige historierevisionisten är Ahmed Rami som tidigare sände närradio över Stockholm under namnet Radio Islam. Numera har han en egen hemsida på en amerikansk server som han bland annat använder för angrepp på en rad kända judiska politiker och kulturpersonligheter. Ramis böcker har bland annat sålts via Mimer. Arab och nazist? Rami har gett ut fem egna böcker och en biografi över den marockanske ledaren Ahmed Ben Bella på sitt eget förlag Kultur förlag sedan slutet av 80-talet. Samtliga böcker har distribuerats av Seelig och därför varit möjliga att beställa via bokhandeln. Numera kan texterna också hämtas via Internet. Att Rami själv är arab och född i Marocko har förvirrat många som inte får detta att gå ihop med hans kontakter med svenska nazister. Förklaringen är väl att de förenas i sitt hat mot judarna. Rami har fått ett visst internationellt rykte bland andra historierevisionister och har också deltagiti de internationella konferenser som anordnas i ämnet. Han umgås i kretsar som delvis består av personer med ett visst anseende i den akademiska världen, vilket ibland förlett vanliga förlag att ge ut deras alster. Den brittiske historikern David Irvings bok om Hermann Göring gavs ut på Legenda 1989. I samband med detta avslöjades att Irving deltagit i ett antal historierevisionistiska konferenser. Han har även skrivit ett uppskattande förord till den engelska upplagan av den kontroversiella Leuchter-rapporten 1989 som med kemiska och tekniska analyser av Auschwitz försökte visa att gasningen av judarna inte har ägt rum. Till Legendas försvar kan sägas att Irvings bok inte är något hjälteepos över Hermann Göring. Göring är för övrigt ifrågasatt bland många nazister, bland annat eftersom han så klart visade att han stod för ett annat livsideal än den asketism som omhuldades av andra nazistledare, inte minst Adolf Hitler själv. Fallet David Irving visar att det bakom en förhållandevis oantastlig text kan dölja sig personer med en extrem uppfattning. Det kontroversiella i publiceringen av boken om Göring var inte verket utan författarens kopplingar till nazismen. En vanlig läsare av Irvings böcker har nog svårt att avgöra om det han skriver är vinklat. Historiska böcker är över huvud taget svårbedömda eftersom det oftast krävs grundliga kunskaper för att se vad författaren har valt bort. Ofta räcker det inte heller med att studera det övriga utbudet hos den som har tillhandahållit en bok. Även uttalat nazistiska förlag sprider helt normala böcker som även finns på den vanliga bokmarknaden. Det finns flera föreningar och företag som specialiserat sig på att ge ut allt som är förbjudet, oavsett inriktning. Den mest kända av dessa är Flashback som sprider propaganda från höger till vänster i sin tidning, i sina nyhetsbrev och på sin hemsida på Internet. Jan Axelsson som äger Flashback sympatiserar enligt egen utsago dock inte med nazisterna mer än med några andra vars budskap han förmedlar. Bok om Goebbels Old Eagle kan vid första påseende framstå som en parallellföreteelse till Flashback. Företaget ägs dock av Christer Nielsen som tidigare samarbetat med Erik Nilsen kring en engelskspråkig och påkostad tidning om vapen och försvarsteknik (Hardcore Survival kom ut med ett fåtal nummer under 1986). Old Eagle ägnar sig till största delen åt bokutgivning och försäljning av litteratur i skilda ämnen som droger, vapen, sprängämnen, ekonomiskt fiffel och sätt att smita undan skatt. Christer Nielsen säljer vissa produkter som också går att köpa genom Erik Nilsens företag, till exempel videofilmen Triumf des Willens av Leni Rifenstahl. Det märks också tydligt att så väl böcker som trycksaker är framställda av Nilsens samarbetspartner Grafisk Service. Den produkt som Old Eagle gjorde mest reklam för i april månad var första delen i David Irvings nya bokserie om Hitlers propagandaminister Goebbels. En stor del av Christer Nielsens utgivning handlar om att lära ut bombtillverkning och försvar- och stridsteknik. Sådana böcker hör hemma i en riktning från USA som ibland kallas "survivalism" och som har klart rasistiska inslag. Den har influerat de moderna nazisterna till att bygga upp små väpnade förband i sin kamp mot staten. Survivalismen har också inspirerat till ett antal science fiction-romaner om ett kommande raskrig. Dessa böcker trycks ständigt i nya upplagor och har spelat en stor roll för den moderna naziströrelsen. Den mest kända av dessa romaner är The Turner Diaries (1980) av Andrew Macdonald, en pseudonym för den amerikanske nazisten William Pierce. Den utspelar sig i en nära framtid då små beväpnade grupper av vita strider mot världsjudendomen. Kriget utmynnar i en "reningsprocess" där man begår massmord på politiker, "rasförrädare" och andra misshagliga personer i de områden som befrias av de vita. Kulmen är ett globalt kärnvapenkrig, som konstigt nog inte får några ekologiska konsekvenser, där stora delar av världens befolkning går under. I den nya gryningen reser sig arierna som jordens nya herrar. 1995 hade Turner Diaries tryckts i hela 198 000 exemplar, vilket gör den till efterkrigstidens förmodligen mest lästa nazistiska bokverk. Robert J Mathews Den organisation som i boken kallas The Order avbildades i verklighetens Bruders Schweigen (Det tysta brödraskapet). Denna organisation ägnade sig åt brottslig verksamhet i stor skala och mördade en känd judisk radiopratare vid namn Alan Berg som stod på rörelsens dödslista. 1984 lyckades FBI sätta större delen av ledarskapet bakom lås och bom, och ledaren Robert J Mathews dödades vid en raid mot rörelsens högkvarter. Han har sedan dess upphöjts till martyr och nämns som en stor förgrundsgestalt av många nazister. Motgångarna för Bruders Schwei-gen var ett hårt slag för den amerikanska naziströrelsen. William Pierces nästa bok Hunter (1989) var ett försök att visa hur kampen skulle gå vidare. Hans budskap var att kampen inte är förgäves, även om organisationerna brutits ner. Boken är i ännu högre grad än den första boken inspirerad av survivalisternas tankar om den ensamme mannens krig mot hela civilisationen. The Turner Diaries och Hunter har båda getts ut av National Vanguard, en av de viktigaste producenterna och säljkanalerna för nazistisk litteratur i USA (man ger även ut en tidning med samma namn). De har även sålts av olika svenska återförsäljare, under 1997 bland annat genom tidningen Info-14 som ges ut av en grupp unga nazister i Nödinge. Vid sidan av Pierces båda böcker är förmodligen Camp of the Saints av fransmannen Jean Raspail den mest lästa romanen om framtida raskrig. Den engelska översättningen saknar angivelse om förlag och tryckort. Boken introducerades i Sverige av den främlingsfientliga organisationen Sverigedemokraterna i början av 90-talet. Nyligen lades de första kapitlen av en svensk översättning ut på Internet på en hemsida ägd av Leif Ericson (före detta Zeilon), en av de framträdande personerna bakom bildandet av Sverigedemokraterna. I Vargarna, den svenska motsvarigheten till denna roman, tas läsaren med till år 2000 då det gamla Sverige utplånats och fått ge plats åt staten Internationalia. Här fängslas ariska kämpar av kriminella invandrarligor som tagit över makten med hjälp av politiker och journalister. En grupp patrioter tar upp kampen. Som författare står Karl Pettersson, av allt att döma en pseudonym för en välkänd nazist från Göteborg som tidigare gett ut en bok i runmagi (Nordisk magi av pseudonymen Karl Gungner). Vargarna är utgiven på Fröya Förlag i Visby, som inte tycks ha gett ut några andra böcker än denna. Den säljs bland annat genom Helsingborgsföretagen kring Erik Nilsen och rekommenderas varmt av olika nazistiska tidningar. Amerikanskt inflytande Det amerikanska inflytandet i bokutgivningen har blivit allt mer påtagligt under 90-talet. Det förlag som flest svenska aktivister har kontakt med är sannolikt National Vanguard som nämndes ovan i samband med William Pieces böcker. Förlaget ägs av organisationen National Alliance som består av uppskattningsvis några hundra mer intellektuella amerikanska nazister. Organisationens tidning och de välfyllda boklistorna sprids dock över hela västvärlden. Bokurvalet tar fasta på frågor som anses viktiga för den rasistiska rörelsen, till exempel europeisk historia, legender och myter, asatro, rasfrågor och ockultism. Inte bara den egna rörelsens verk rekommenderas. Vetenskap blandas med ockultism och nazistisk propaganda. Bland romanerna återfinns böcker av Knut Hamsun, George Orwell, Jack London och John Steinbeck sida vid sida med de ovan nämnda romanerna om det kommande raskriget. Noontide press Ett annat stort amerikanskt förlag är Noontide Press som har behållit en tämligen respektabel fasad genom att skickligt balansera på gränsen för vad som kan accepteras av ett bredare skikt i samhället. Inte desto mindre innehåller företagets boklistor många verk med tydligt antisemitiska och rasistiska inslag. Noontide Press ägs av organisationen Liberty Lobby som funnits sedan 1957. Ledaren Willis Carto har haft en stark ställning inom den amerikanska extremhögern under de senaste decennierna. Han har varit engagerad i de nazistiska grupperna, men också deltagit i presidentvalskampanjer för flera högt ansedda kandidater. 1978 grundade han Institute for Historical Review, IHR, som ägnar sig åt historierevisionism. Noontide Press har också en stark tyngdpunkt på böcker som på ett vetenskapligt sätt försöker tillbakavisa Förintelsen. Carto har även haft vissa egna politiska ambitioner. 1984 bildade han partiet Populist Party som fick 60 000 röster i 14 delstater i presidentvalet samma år. Under 90-talet har hans rörelse marginaliserats, hävdar Laird Wilcox, en av USA:s främsta experter på nazism och högerextremism. En speciell typ av rasistisk litteratur är ockulta verk med antisemitiska inslag. Många av de klassiska ockultisterna, till exempel teosoferna, och tongivande personer som psykoanalytikern Carl Jung, tog intryck av den antisemitism som var tämligen vanligt förekommande vid det förra sekelskiftet. Egendomligt nog förmår inte alltid deras efterföljare sortera bort dessa inslag utan kan till och med accentuera dem. Institutet för Hylozoiska Studier, IHS, är en svensk sekt som bygger på teosofin. Den blev uppmärksammad i media våren 1997 då ledaren Lars Adelskogh avstängdes från sin tjänst som språklärare vid Axevalla folkhögskola. Orsaken var bland annat att han författat en hemsida på Internet där han pekat ut Anita Gradin, Ulf Dinkelspiel och Erik Åsbrink som judar med för stor makt och avsaknad av känsla för det svenska folket. (Texten innehöll bland annat det felaktiga påståendet att EU-kommissionären Anita Gradin i själva verket är polsk judinna med namnet Granditsky, när hon i verkligheten är uppväxt i en svensk familj i Norrbotten.) Hylozoikernas förlag heter Foinix med adress i Skövde. En stor del av utgivningen handlar om UFO. I boklistorna finns även Lars Adelskoghs egna böcker samt skrifter av rörelsens grundare Henry T Laurency, pseudonym för Henrik von Zeipel (1882-1971). Förlaget har översatt boken Nattlektioner av amerikanskorna Viola Petitt Neal och Shafica Karagulla som uppges vara dikterad av en "mästare". Den handlar bland annat om hur judarna styrs av onda rymdmänniskor från Pluto. Tankar kring en judisk konspiration på jorden förekommer även i Sune Hjorths bok Rymdmänniskor på jorden. Förlaget var representerat vid bokmässan i Göteborg 1995. Bibliotekarien och författaren Håkan Blomqvist, avhoppare från IHS, har berättat att Lars Adelskogh regelbundet föreläst för olika new age-grupper. Han är mycket kritisk till att människor sväljer judehat när det förekommer i en oväntad förpackning. Utpekade boklådor Ett inslag i teve-programmet Striptease i december förra året visade att antisemitiska böcker förekommer i många new age-bokhandlar. Två av de bokhandlar som pekades ut i inslaget var Vattumannen och Lemurien, båda i Stockholm. Den främsta distributören av hylozoikernas böcker är Perspektiv bokhandel i Göteborg som även finns på Internet. Ägarna till denna var under 1997 nära att få ett kommunalt bidrag på nästan 900 000 för att starta en verksamhet med multimedia, teve-produktion och Internet för arbetslösa ungdomar. Bidraget stoppades dock efter att uppgifter om kopplingen till IHS publicerats i media. Detta visar att vaksamheten mot nazism, rasism och antisemitism trots allt är påtaglig och eventuella sådana kopplingar brukar få konsekvenser för ett förlag eller en distributör. Samtidigt finns all anledning att fortsätta vara misstänksam mot den här typen av böcker i takt med att intresset för sådana frågor växer i samhället i övrigt.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.