Tillbaka

Seeligs storägare tar ställning till bud

1997-09-19
av Fredrik Lindberg
Seeligs styrelseordförande, Peter Killberg, har, den 22 september, kallat till ett möte med bolagets största ägare för att ta ställning till det bud som Btj har lagt fram.

tiotalet deltagare, är alla ägare till mer än två procent av Seeligs aktier.
    - Om vi beslutar att gå vidare kommer vi att kalla till extra bolagsstämma, säger Killberg.
    Peter Killberg och Dag Klackenberg träffade på styrelsens uppdrag Btj:s vd, Göran Eliasson, i mitten av augusti.
    - Btj har preciserat sina avsikter. Det framgick med stor tydlighet att ledningen vill fortsätta att utveckla Seelig, säger Killberg.
    Göran Eliasson kommer att träffa ägarna på det aviserade mötet. Hans avsikt, vilket han tidigare berättat, är att behålla Seeligs nuvarande funktioner och att vidga ambitionerna till övriga Norden. Om de större ägarna nöjer sig med det återstår förhandlingar om ett pris.
    Enligt senast tillgängliga ägarförteckning hos Värdepapperscentralen är tio ägare, med sammanlagt 76 procent av ägandet i Seelig, kvalificerade för att delta i mötet: Tor Sörlin (22,9), Bokhandlareföreningen/Bopako (10,1), Bokia (9,5), Stiftelsen Boken i Sverige (7,5), Gleerupska (5,6), Killbergs (5,6), Högnells (5,0), Akademibokhandeln (4,6), Wettergrens (2,8) och Lagergrens (2,4).
    Ingen av de inblandade kommenterar vad budet ligger på i dag. Några av ägarna konverterade i början av året delar av ett lån till aktier till kursen 13 kronor. Vid förra årets bokslut gjorde Seeligs revisorer en värdering av bolagets substansvärde på 11,90 kronor per aktie. Fastigheten gavs då ett värde på 45 miljoner kronor.
    Seeligs vd, Juha Vuori-Karvia, har tidigare uttryckt en förväntad uthållig vinstnivå på fem miljoner kronor eller mer. Framtida vinster är dock beroende av kommande investeringsbehov för system och eventuellt anläggningar.
    Göran Eliasson har berett ärendet på Btj:s styrelsemöte.
    - Som jag uppfattar det är båda bolagens styrelser positiva till affären. Jag räknar med att den kan vara genomförd innan årets slut, säger han.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.