Tillbaka

Skolmarknaden trögare än väntat för Liber

1997-08-22
av SvB
Dubbelt så många elektroniska läromedel sedan förra året. Så ser det ut hos Liber, men tyvärr inte ute på skolorna.     - Det behövs mer information om produkterna, säger Peder Hägerström på Liber.

heten i medierna står inte i proportion till användandet. Det går trögt, mycket trögt. Ändå finns produkter och online-tjänster på plats och de är bra. Nu verkar det handla om att väcka lärarkåren med marknadsföring - och om att få föräldrar att gå till Åhléns och köpa hem pedagogisk cd-rom till sina skolbarn. Att elektronisk utgivning ska hjälpa Liber att försvara positionen som marknadsledare är däremot höjt över varje tvivel.
    Förra året hade Peder Hägerström nio medarbetare hos sig i Liber Multimedia och han var förläggare. Idag är de visserligen bara fem, men de fyra som saknas finns nu istället på förlagsenheterna. Totalt arbetar nu 20 personer inom Liber med elektroniska läromedel, åtminstone en del av sin tid. Multimedia har helt enkelt integrerats ännu tätare i förlagsenheternas ordinarie utgivning, för att undvika att "multimediajästen kastas in efter degen".
    Förlaget kan stoltsera med 120 digitala produkter och tjänster - komplement till läroböcker eller fristående läromedel; på cd-rom, diskett eller Internet.
    På Peder Hägerströms bord ligger tekniskt stöd åt övriga förlagsenheter, ett övergripande ansvar för webplatsen på Internet och framtidsfrågor. Störst av den sistnämnda uppgiften är frågan om varför inte skolorna tagit de nya läromedlen till sig. Sämre än väntat

- Ökningstakten är mycket lägre än vad jag trodde för ett år sedan och användningen är hälften så stor som den borde vara. Om det sedan beror på att det inte finns något behov, att produkterna inte är så bra eller att marknadsföringen har varit för dålig, det kan man fundera över.
    Men Peder Hägerström tror sig ha svaret. De har gjort bra grejer som väl motiverar ett användande och datorerna finns ju därute. Liber måste alltså ut och informera om sina produkter och hur man använder dem. Visst tycks det behövas.
    Libers webplats på Internet hade under maj månad totalt 50 000 träffar, alla sidor inräknade. Det motsvarar troligen runt fem tusen besök, eller omräknat ett par hundra besök per skoldag. Inte mycket i förhållande till landets dryga miljon elever, speciellt som en stor del av de knappt 20 tjänsterna är gratis.
    - Användningen står inte i paritet med vad vi lagt ned på den, konstaterar han.
    Libers hemsida har byggts om enligt konceptet en stad, flera torg - det finns en mötesplats för högstadieelever och deras lärare, en för gymnasiet etc. Där finns nättidningar på engelska, tyska, franska och spanska, med ordlistor. Där finns hemsidor för samhällsorienterande ämnen som Rondo och Samhällsnytt, hemsidor för ekonomi och för läroböcker som Sesam- och Z-böckerna - alla med mer material, länkar och arbetsuppgifter.
   Även lärarhandledningar och facit liksom uppdateringar av läromedel dyker troligen snart upp på webplatsen. Med säkerhet kommer tävlingar över Internet, först ut blir företagsspelet om cykeluthyrningsfirman på Gotland. Står högt i kurs

Det är också onlinetjänster som står högst i kurs hos Liber.
    - När vi pratas vid om ett år igen kommer vi att kunna konstatera att vi inte gjort en massa dyra cd-romproduktioner, utan gjort mer på Nätet. Det gäller bara att kunna tjäna pengar på dem, vilket är svårt innan användandet kommit igång. Men på sikt ska egentligen alla tjänster som ger ett mervärde bära sig. Lärare och elever måste förstå att det är skillnad mellan det fria informationsspridandet på Internet och läromedelsförlagens kvalitetsgranskade och pedagogiskt anpassade material.
    - Vi är en av de få som faktiskt tar betalt för en del tjänster och det borgar för en långsiktighet. Det måste finnas en affärsmässighet i det man gör.
    Peder Hägerström pekar på att egentligen ingen han pratat med ännu tjänar pengar på multimedia men att inte heller tryckta läroböcker är garanterade succéer.
    Några av Libers produktioner är ändå lönsamma. Det handlar om att hitta ett smart produktionssätt, att kunna återanvända ett programs motor och skal. Men det finns också ett sätt att finansiera cd-romproduktioner i 1-2 miljonersklassen: En större marknad.
    Ett tiotal av de mest multimediala cd-romtitlarna från Liber säljs hos i första hand Åhléns City i Stockholm. Det är bland annat svenska-program som Minimedia och Läs-träna, det är teaterskivan Bakom kulisserna och det är 100 fåglar i Sverige. Vill nå föräldrarna

- Vi vill nå föräldramarknaden. Skolan ju har begränsade resurser och uppmuntrar föräldraengagemang. Det ska bli intressant att se hur de tas emot, vi borde kunna sälja ett par tusen exemplar.
    Kan läsäventyret Minimedia för 500 kronor slåss mot SimCity i julhandeln? Varför inte. Konkurrenten Young Genius har hittat bra lönsamhet i nischen pedagogiska program.
    - Men vår huvudmarknad är skolan, det är på användningen där vi bygger vår produktutveckling, säger Peder Hägerström.
    Även om den marknaden är trögare än vad man trott - en erfarenhet som delas med kollegorna på Norstedts - hade man ändå räknat med att de institutionella kunderna skulle liva upp vårstiltjen. Trots det verkar koncernledningen fast besluten att satsa på elektronisk utgivning.
    - De trycker på och ser det som en strategisk satsning. Men samtidigt måste det vara en tillväxt i marknaden om man ska orka med. Man kan inte bara leva på projektpengar, någon gång tar de slut. (Se även artikeln om Liber Multimedia och Liber Hermods, SvB 27/96)

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.