Tillbaka

”Sorgligt och jobbigt att se”

2018-04-12
av Kalle Laxgård
Svenska Akademiens lokaler i Börshuset i Stockholm.
Foto: Carlo Pelagalli

Krisen kring Svenska Akademien blir allt djupare.

SvB frågar fem förläggare hur de ser på den senaste tidens händelser.

 

Eva Gedin,

Förlagschef Norstedts och ordförande för Förläggareföreningen.

Hur ser du på vad som händer i Svenska Akademien just nu?

Jag känner mig bedrövad och nästan lite chockerad över striderna inom Svenska Akademien, och att det sker helt inför öppen ridå.

Vilka följder kan krisen få för bokbranschen?

– Det är naturligtvis väldigt allvarligt när förtroendet för Svenska Akademien skadas, en mycket viktig institution som gör stora insatser för författare, litteratur, språk. För att inte tala om den betydelse Nobelpriset i litteratur har både i Sverige och internationellt.

Vad krävs för att Akademien ska ta sig ur problemen?

– Att de snabbt tar sitt förnuft till fånga, och inser att verksamheten måste moderniseras. De måste kunna vara traditionsbärare och i samklang med sin samtid, på en och samma gång. Jag anser att det här sammanbrottet är ett symptom på – ett väldigt kraftigt symptom – gamla unkna strukturer som det behöver rensas upp i. Det är hög tid för det.

 

Daniel Sandström,

Litterär chef Albert Bonniers förlag.

Hur ser du på vad som händer i Svenska Akademien just nu?

– Det känns som att själva sakfrågorna, kring missförhållanden och eventuella oegentligheter, kommit bort i grälen. Men hur ser ansvaret ut, och hur går man vidare om den diskussionen inte blir av? I långa loppet kommer det att överskugga bråken som nu dominerar i medierna. Alla frågor som rör transparens och framtida förtroende kommer att leva vidare om Akademien inte agerar och visar att man tar dessa frågor på allvar.

Vilka följder kan krisen få för bokbranschen?

– Den stora frågan rör Nobelpriset, förstås. En svag Akademi kommer att försvaga priset. Framtida presumtiva ledamöter kommer inte att vara intresserade om inte Akademien agerar på ett klanderfritt vis framöver och är måna om regelverk och att göra det rätta. Sture Alléns nonchalanta kommentarer kring de sexuella trakasserierna är exempel på en farlig hållning.

Vad krävs för att Akademien ska ta sig ur problemen?

– Om man nu väljer att stänga dörren och sopa alla problem under mattan, då tror jag att det kommer få allvarliga och långvariga konsekvenser för allmänhetens förtroende för Akademien.

 

Elnaz Baghlanian,

Litterär chef Atlas.

Hur ser du på vad som händer i Svenska Akademien just nu?

– Jag följer händelserna med stor sorg och uppgivenhet. Det som utspelar sig rakt framför näsan på oss illustrerar tydligt hela upprinnelsen till #metoo i höstas – män i maktpositioner som håller varandra om ryggen. 

Vilka följder kan krisen få för bokbranschen?

– Förtroendet för Akademien har skadats och dess rykte har solkats ner, men jag tror inte att krisen kommer få några direkta följder för bokbranschen. 

Vad krävs för att Akademien ska ta sig ur problemen?

– Fokus måste flyttas tillbaka till grundproblemet, det vill säga de anklagelser som riktats mot den så kallade Kulturprofilen. Det måste göras en större och grundligare genomlysning av hans maktmissbruk och inflytande på Akademien. Akademien måste ta vittnesmålen från kvinnorna som anklagar honom för sexuella trakasserier och övergrepp på allvar. Istället har frågan kommit att handla om förtroendet för den ständige sekreteraren. Fortsätter det så kommer det bli Akademiens fall. 

 

Dorotea Bromberg,

Vd och förlagschef Brombergs förlag.

Hur ser du på vad som händer i Svenska Akademien just nu?

– Sorgligt och jobbigt att se.  Jag tror att alla förlorar på det, särskilt vi som kämpar med att sprida den goda litteraturen och läsglädje. Kulturvärlden får inte upplevas som en värld av skandaler. Då förlorar vårt arbete sin mening.

Vilka följder kan krisen få för bokbranschen?

– Jag hoppas och tror att det löser sig på ett sansat sätt och att bokbranschen inte kommer att lida av det. Jag är övertygad om att Nobelpriset i litteratur kommer att behålla sin stora betydelse även i fortsättningen.

Vad krävs för att Akademien ska ta sig ur problemen? 

– En klok och lugn hantering utanför strålkastarljuset. Samtal som handlar om förnyelse och modernisering av regelverket. 

 

Christer Sturmark,

Vd och förlagschef Fri tanke.

Hur ser du på vad som händer i Svenska Akademien just nu?

– Det är viljestarka individer som driver Akademien in i en apokalyptisk slutstrid. Men antagligen ett oundvikligt och nödvändigt reningsbad.

Vilka följder kan krisen få för bokbranschen?

– Detta skapar ett stort imageproblem för Nobelpriset, men kommer snabbt vara glömt om en återuppstånden Akademi manifesterar sin fortsatta verksamhet i någon form.

Vad krävs för att Akademien ska ta sig ur problemen?

– Ett rejält omtag, moderniserade stadgar, inval av nya ledamöter för att fullbesätta Akademien igen.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.