Tillbaka

Stor IT-satsning på engelska bibliotek

1998-04-30
av SvB
Storbritannien gör nu en massiv satsning på att höja IT-standarden på folkbibliotek och skolor.

p> Tony Blair lade den 16 april fram den engelska regeringens svar på rapporten New Library: The people's network (se SvB nr 97/20). Beloppen svindlar: inte mindre än 600 miljoner pund, det vill säga närmare åtta miljarder kronor satsas på IT-investeringar och kompetensutveckling. Bland annat ska 10 000 bärbara datorer köpas in till landets lärare. De pengar som används består till stor del av vinsterna från statliga lotterier.
    För bibliotekens del görs en rad insatser. Ett kraftfullt nätverk för folkbibliotek kommer att byggas upp, för att säkerställa att den nödvändiga infrastrukturen finns på plats. Närmare 700 miljoner kronor satsas på digitalisering av undervisningsmaterial, i första hand sådant som kan användas för det livslånga lärandet. Slutligen ska samtliga 27 000 anställda utbildas. Motsvarande satsning på kompetensutveckling görs också på lärare och skolbibliotekarier.
    Biblioteksengland jublar naturligtvis. Av kommentarerna att döma är man särskilt nöjda med erkännandet att folkbiblioteken är en självklar och viktig del av landets utbildningssystem.
    Satsningen som nu görs hänger också samman med ett stort nationellt program för IT i utbildningen: The National Grid for Learning. Enligt den engelska regeringen kommer biblioteken att spela en nyckelroll för att höja hela befolkningens kunskapsnivå.


   

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.