Tillbaka

Svenska förlag sätter press på Google

2009-08-13
av Lasse Winkler
Svenska förläggare mötte under onsdagen Googles Europachef Santiago de la Mora i Stockholm. Mötet var ett försök att få svar på hur Google ser på konflikten runt deras avtal med amerikanska förlag och eventuellt partnerskap med svenska förlag.

som kom till på begäran av Bonnierförlagen, Norstedts, Natur & Kultur och Piratförlaget, syftade till att få tydliga svar från Google.

För de svenska förlagen var det viktigt att få veta hur Google ser på sitt eget Library Settlement med den amerikanska förlagsvärlden, ett avtal vars giltighet kommer att avgöras i amerikansk domstol under hösten.

Anser Google att amerikansk lag och syn på ”fair use” – att Google anser sig ha rätt att skanna in ett europeiskt förlags och författares böcker om dessa inte säger nej innan – gäller i Europa och i så fall varför? Anser Google att det är sund affärsmoral att strunta i en affärspartners intresse och ståndpunkter?
Och hur tänker Google göra med böcker producerade efter den 6 januari i år eftersom deras Library Settlement bara avser böcker tryckta fram till den 5 januari 2009.

Googles Europachef för böcker, Santiago de la Mora, blev svaret skyldig i samtliga frågor. I botten handlar det om affärsmoral. Hur kan någon stjäla rättigheter å ena sidan och samtidigt söka samarbete å andra sidan?

Maria Curman, vd Bonnier Books:
– Vår avsikt var att få klarhet i och ställa Google mot väggen när det gäller oklarheter i deras Library Settlement. Men vi kan bara beklaga att vi inte fick raka svar från Google. Och jag vet inte om man någonsin kan få det.

Maria Hamrefors, vd Norstedts, var också med på mötet:
– Det var tydligt att de inte vill ge besked i en hel del frågor och att de svänger sig väldigt. Samtidigt är det tydligt att de vill ha med oss i ett partnerskap. Det som var bra var att vi kunde framföra våra åsikter.

Dessutom, säger Maria Hamrefors, fick man reda på att Google ämnar införliva e-böcker som en del i sin kommande satsning när man skannar in tryckta böcker.
– De ser e-böcker som en utökning av partnerskapet.

Men de svenska förlagen nöjer sig inte med det här mötet, utan fortsätter att kräva svar från sökjätten:
– Vi har begärt ett skriftligt svar från Google och de har lovat att ge oss det inom två veckor. Det är av yttersta vikt för att vi ska kunna ta ställning till Library Settlement. Kommer de att behandla förlag och upphovsrättsinnehavare lika om man är med i det här avtalet eller ej? De kunde inte svara på det, vilket är förvånande då alla ställer sig den frågan, säger Maria Curman.

 


 

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.