Tillbaka

Uppföljning: Så jobbar branschen mot trakasserier

2019-02-15
av Emma Olsson
Tjänsten som utvecklingschef är ny. Helena Lindstedt har bland annat hand om HR på Norstedts förlagsgrupp.

Bokbranschen har inte haft något eget Metoo-upprop. Men när upproret drog igång förra året, skärptes kraven på förläggare, bokhandlare och distributörer. SvB synar vad som hänt sedan dess.

Några månader efter att Metoo-upproret drog igång förra året, rapporterade SvB om branschens arbete mot trakasserier och oönskat beteende. 

Sedan dess har Norstedts förlagsgrupp tillsatt en utvecklingschef. Helena Lindstedt är ansvarig för it och HR, och sitter i ledningsgruppen.

– Vi behövde lyfta oss lite, HR är inte en administrativ personalfunktion som bara skickar papper, säger hon.
In kommer ytterligare en HR-medarbetare samt ett digitalt verktyg för medarbetarundersökningar. Policyn är uppdaterad och alla chefer har gått en kurs om sexuella trakasserier.

Hennes branschkollega på Natur&Kultur menar att stadgarna som styr stiftelsen i viss mån utgör en buffert mot trakasserier.

– Ingen är vaccinerad. Men vi har en fördel med vår värdegrund, som ska inspirera till bildning och utbildning och främja humanism och demokrati, säger vd Per Almgren. 
Sedan förra året har cheferna gått en utbildning om kränkande särbehandling. Just nu samlar han in en medarbetarundersökning.

– Vi har säkerställt att det inte finns problem i huset. Nästa steg är ju att också inkludera alla former av externa kontakter och leverantörer förlaget har, och då blir det självfallet mer komplicerat då det handlar om personer som inte verkar utifrån vår värdegrund och som vi inte på samma direkta sätt kan påverka, säger han.

Frågan om leverantörer som beter sig illa är känslig. 
Hos Bonnierförlagen har det dykt upp sex incidenter som rör trakasserier eller diskriminering i senaste medarbetarundersökningen med totalt 219 svarande, som utfördes i höstas. Hälften av fallen var relaterade till externa leverantörer. Mer vill Katarina Arborelius, chef för företagskommunikation, inte berätta. Till exempel om bolaget avslutat några samarbeten på grund av sådana orsaker.
Under 2018 inledde Bonnierförlagen ett stort samarbete med Make Equal, för att öka mångfalden inom företaget och i utgivningen.
– Vi har haft workshops och jobbat med cheferna och sedan har de haft workshops i sin tur, kring vilken organisation och företagskultur vi vill ha, säger hon.

Även i butiksvärlden finns utmaningar utanför organisationen. Några hundra meter från Börshuset i Gamla stan, ligger SF-bokhandeln i Stockholm. Närheten gjorde att medarbetarna pratade mycket om Akademikrisen. Ann Carlberger, personalchef och vice vd, drömmer om att samla alla medarbetare från Stockholm, Göteborg och Malmö för samtidig en utbildningsinsats. Men det är svårt eftersom kedjan håller öppet sju dagar i veckan, och det skulle kräva butiksstängningar. Förra året fick de Göteborgs-anställda utbildning, i år kommer den till de två andra städerna.

– Vi sticker vi ut lite, vi tycker att vi har en feministisk värdegrund som vi står för. Det syns till exempel i personalhandboken, säger hon.

Handelsanställda är i riskzonen för sexuella trakasserier. En undersökning från Arbetsmiljöverket från förra året visar att 19 procent av de anställda upplevt sexuella trakasserier från andra än medarbetare, till exempel kunder.

– Jag har själv råkat ut för det i kassan. Där har vi en tydlig plan: Gå därifrån och hämta närmsta chef.

Annars är stressen den stora boven, förklarar hon. Det är den som orsakar slitningar.

– Men det har aldrig gått så långt som till anmälningar. Jag tycker att vi är förskonade, säger hon. 

Maria Edsman, vd på Akademibokhandeln och Bokus, har inte hört om några fall där hennes medarbetare trakasserats av kunder.
– Vi har ingen speciell handlingsplan för det eftersom det inte varit ett problem, men personal som utsatts för hot erbjuder vi stöd från företagshälsovård och arbetar förebyggande för att minska risken för att det händer igen, säger hon.

Som en del i värdegrundsarbetet arbetar företaget också med att utbilda cheferna i ledarskap och bolaget har numera en – hittills oanvänd – visselblåsartjänst för medarbetare, introducerad av ägarbolaget Volati. 

Akademibokhandeln har numera en – hittills oanvänd – visselblåsartjänst för medarbetare, introducerad av ägarbolaget Volati. Som en del i värdegrundsarbetet arbetar företaget också med att utbilda cheferna i ledarskap.

– Det viktigaste för oss är att hålla värdegrunden levande och integrera den i allt vi gör, säger hon.
Förlagen jobbar med många frilanskontakter. På Harper Collins får en del av dessa ta del av årliga videoutbildningar, och det finns tydliga globala policies rutiner för hur företaget ska hantera eventuella fall av trakasserier.

Vd Anette Ekström har jobbat på förlaget i 18 år, fram till för fem år sedan under Harlequins flagg. Hon har aldrig behövt hantera något fall av diskriminering eller trakasserier. 

– Vad jag förstår är bokbranschen kvinnodominerad. Det gör det kanske högre i tak. Men jag har jobbat i mansdominerade företag tidigare, och inte upplevt problem där heller, säger hon.

På Harper Collins Nordic arbetar 40 anställda, varav sju är män.

Men bokbranschen består av många olika sorters arbetsplatser, med sina egna utmaningar.

Företag som Förlagssystem och Adlibris arbetar med personalgrupper med skilda arbetsvillkor. Det är dels lagermedarbetare, dels tjänstemän.
Förlagssystems lager i Falun har haft stora problem med arbetsmiljön, och lokalpressen skrev om trakasserier och hierarkisk miljö 2016.

Året därpå var 31 procent missnöjda med arbetsmiljön. 2018 var siffran 18,5 procent.

– Det är trenden som är det viktiga och vi har blivit bättre varje år, säger vd Pär Nilsson.

Till våren slutförs en utbildning för chefer och ledare och företaget arrangerar seminarier om värdegrund för de anställda. 

Cheferna vid Adlibris lager i Morgongåva har arbetat med ledarskapsutbildning, och under 2019 ska arbetet vidare i andra delar av organisationen. Samtidigt ska nya medarbetare få en och samma digitala arbetsintroduktion, ett ansvar som idag ligger på respektive chef, berättar informationschefen Linnéa Wiklund.

Digitala insatser sker även hos Speed Logistics, tidigare Bonnierägda Samdistribution. De kör ett nytt verktyg för medarbetarundersökning.

– Det (värdegrundsarbetet, reds anm) tar väldigt mycket mer plats i den nya koncernen, säger vd Björn Tallén.
Varje fredag får personalen svara på frågor om stämning och arbetsmiljö. Företaget har haft ett fall med en medarbetare som känt sig särbehandlad.

– Där hade vi samtal med gruppen och individerna om hur vi skulle gå vidare med det. Vi är inte perfekta på något sätt, men vi jobbar aktivt, säger han.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.