Tillbaka

Uppmanar till hårdare tag

2016-09-07
av Sara Djurberg
Kristina Ahlinder, vd Förläggareföreningen.
Foto: Ylva Sundgren

Regeringens handlingsplan mot illegal nedladdning är otillräcklig.

Det anser förlags-, film- och tv-branscherna som i dag lämnat in en skrivelse till regeringen med krav på hårdare tag. 

I september förra året bjöd kulturministern Alice Bah Kuhnke in förlag, producenter, upphovsrättsinnehavare, telekombolag och tv-bolag till ett rundabordssamtal om vad som krävs för att stärka skyddet för upphovsrätten på nätet.

Nu har förslagen från samtalen kommit.

– Vi är inte nöjda. Vi hade hoppats att resultatet skulle vara mer konkret, men de viktiga frågorna kvarstår olösta, säger Kristina Ahlinder, vd för Förläggareföreningen, en av de branschföreningar som i dag skickat en skrivelse till regeringen.

Även Film- och tv-producenterna, Dataspelsbranschen, Sveriges Videodistributörers förening och Film och tv-branschens samarbetskommitté har skrivit under brevet.

Branschföreningarna är kritiska till att de föreslagna åtgärderna baseras på frivillighet och upplysning, och inte tvingande lagstiftning.

– Stötestenen är internetoperatörerna som är ovilliga till att agera så länge det inte finns tvingade lagstiftning, säger Kristina Ahlinder.

Man tycker också att målet att halvera användningen av illegala tjänster till 2020 är otillräckligt. Målet bör vara att halvera den illegala nedladdningen inom ett år, anser innehållsproducenterna.

I skrivelsen ger branschföreningarna tre förslag på åtgärder:

1. Att illegala tjänster spärras. I övriga nordiska länder och i flera EU-länder finns skarpare rättsliga medel för att få internetoperatörer att strypa tillgången till illegala sajter. Det vill innehållsproducenterna se även i Sverige.
2. Höja straffen för de som fildelar i stor skala. Därför vill man införa ”grovt upphovsrättsbrott” i lagstiftningen.
3. Förtydliga lagstiftningen mot strömmad nedladdning. I dag är lagen tydlig mot olaglig nedladdning, men rättsläget är oklart när det gäller streaming, skriver innehållsproducenterna.

– Vår förhoppning är att regeringen ska ta frågan på ett större allvar och åstadkomma konkreta resultat, säger Kristina Ahlinder.

I juni ställde sig alla riksdagspartier bakom ett krav på att regeringen snabbt ska ta fram förslag mot olaglig spridning av kreativt innehåll på nätet. Branschföreningarna hoppas att detta ska öka trycket på regeringen.

Enligt en undersökning som Film- och tv-branschens samarbetskommitté lät göra 2015 är olaglig nedladdning vanligare i Sverige än i övriga Norden. 32 procent av svenskarna använder illegala tjänster enligt enkäten, medan nivån i våra grannländer är mellan 8 och 19 procent.

Samtidigt visade rapporten Svenskarna och Internet 2015 att fildelningen minskat i takt med att allt fler använder lagliga betaltjänster. Enligt rapporten fildelar 17 procent av befolkningen.

– Sannolikt är det filmbranschen som drabbas mest, vi vet inte hur stor den ekonomiska förlusten för förlagen är. Men vi vet att stora mänger digitala böcker finns illegalt publicerade på nätet, säger Kristina Ahlinder. 

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.