Tillbaka

Vitbok om bättre läroböcker

1997-08-22
av Inger Frimansson
Under hösten kommer FSL att ge ut en vitbok, som argumenterar för bättre tillgång till läroböcker i skolan. Det framkom vid den femte Nordiska Läromedelskonferensen, som nyligen ägde rum i Stockholm.

0-tal läromedelsförläggare från hela Norden deltog och värd var Föreningen Svenska Läromedelsproducenter, FSL. Konferensen anordnas vartannat år. Denna gång var temat Inlärning och nya medier. Bland annat diskuterades den omdebatterade sponsringen av skolböcker.
    Representanter för de nordiska länderna rapporterade om läromedelssituationen i respektive land. Henrik Eriksen, från Norge, berättade till exempel att omsättningen av läroböcker till grundskolan sjunkit under de två senaste åren. Detta har att göra med att skolorna väntar med bokinköp tills den nya läroplanen träder i kraft. Kommunerna har krävt att staten ska betala de extra kostnader som grundskolereformen medför och Stortinget har så småningom beviljat 50 miljoner Nkr per år för de närmaste tre åren.
    Den norske Forleggerforening menar dock att det inte finns några garantier för att kommunerna verkligen använder pengarna till nya böcker. Pengarna är nämligen inte öronmärkta.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.