Tillbaka

Skicklig och osentimental affär

2011-04-29
av Lasse Winkler
Uppköp och sammanslagningar i förlagsbranschen är sällan något att bli upphetsad över för utomstående. Men det finns några undantag. Under mina år som chefredaktör på Svensk Bokhandel har...

Uppköp och sammanslagningar i förlagsbranschen är sällan något att bli upphetsad över för utomstående. Men det finns några undantag. Under mina år som chefredaktör på Svensk Bokhandel har det bara hänt två gånger. Båda gångerna har det handlat om strukturellt viktiga affärer som överraskade mig just för att de inte var förväntade, inte såg ut att vara möjliga. Och i ett slag förändrade och förändrar de styrkeförhållandena i respektive länder.

Båda affärerna bär Maria Curmans signum.

Första gången var när Bonnier Books för några år sedan i en och samma affär sålde av sin danska förlagsverksamhet till Egmont samtidigt som man gick ihop med samma Egmont i Norge och bildade Cappelen/Damm.

Den andra affären är den nu offentliggjorda ”bytesaffären” mellan Bonniers och Sanoma (se nyhetsartikeln här bredvid). Bonniers köper Finlands största allmänutgivande förlag WSOY Literature, att lägga till Finlands tredje största förlagsgrupp Tammi som man äger sedan tidigare.

Samtidigt säljer man Bonnier Utbildning i Sverige och Tammi Learning i Finland till Sanoma som sedan många år har växt till en stor internationell aktör med läromedelsförlag i många europeiska länder.

I båda fallen, i Norge som i Finland, satt Bonniers i en relativt hopplös position som trea på marknaden med liten eller ingen möjlighet att växa organiskt eller kunna spela någon betydande roll.

I båda fallen blev och blir resultatet att Bonniers tar en ledande position på respektive marknad med allt vad det innebär.

Kritiken mot Bonniers maktställning på den nordiska mediamarknaden kommer att växa men det finns en imponerande kraft och idérikedom i dessa affärer.

Vad som gör dem speciella är dess komplexitet. Det handlar inte bara om uppköp eller sammanslagningar. Det handlar om strategiskt tänkande, en vilja och en fantasi tillräckligt stor för att få igenom dessa till synes omöjliga affärer.

Det är skickligt och osentimentalt. Kom ihåg att Maria Curman en gång byggde upp Bonnier Utbildning och det har en särskild betydelse för henne.

Men genom att ge Sanoma ett länge önskat fotfäste i Sverige fick Bonniers det man länge åstundat, en dominerande position i Finland. Under förutsättning att konkurrensverket godkänner affären.

Från finsk horisont finns det ytterligare en aspekt av intresse. Bonnier Books ”publishing advisor” i Finland är Otavas en gång starka förlagschef Leena Majander, som hastigt lämnade Otava i en konflikt för drygt ett år sedan. Att knyta henne till sig är också ett schackdrag som stärker Bonniers ställning.