Tillbaka

Valet är vårt

2015-06-05
av Niklas Strömberg
Mer än var femte person i Sverige har en annan bakgrund än svensk.

Mer än var femte person i Sverige har en annan bakgrund än svensk.

   Borde då inte förlagsbranschen – en bransch som förvaltar och vilar på något så viktigt som litteratur – se ungefär likadan ut?
   Mot den frågan har SvB:s ordinarie chefredaktör, Tove Leffler, i det här numret undersökt bakgrunden hos de anställda på landets förlag.
   Men hjälp av Statistiska centralbyrån, SCB, har vi tittat närmare på ursprunget bland 467 förläggare, redaktörer och chefer på förlag i landet som omsätter mer än tre miljoner kronor.
   Utfallet avslöjar en minst sagt homogen sammansättning.
   Enligt SCB:s definition har drygt 95 procent av de anställda i förlagsbranschen svensk bakgrund, det vill säga: de är födda i Sverige och har minst en svenskfödd förälder.
   Breddar man urvalet och tittar på dem med nordisk bakgrund är siffran 98 procent.
   Varför ser det ut så? Och vad betyder det för den svenska branschen?
   I fokuset i den här tidningen får en rad svenska förlagschefer besvara just de frågorna. Det är intressant läsning, för även om teorierna går isär är samtliga som SvB talat med överens om att den rådande normen måste brytas. För att citera Bonnierförlagens vd Håkan Rudels:
   – Det finns ju en stor risk att bokbranschen är riggad på ett sätt som inte passar en stor del av befolkningen.
   Håkan Rudels är faktiskt en person som i samtal med Svensk Bokhandel vid flera tillfällen efterlyst en sådan här granskning. Ämnet har också länge legat högt upp på redaktionens lista av idéer, men trots det alltför ofta skjutits på framtiden.
Anledningen är att det är långt ifrån oproblematiskt att undersöka mångfald.
   Under våren har flera debatter startat i kölvattnet av mångfaldsgranskningar av svenska företag och styrelser.
   Vid sidan om diskussioner om metoder och tillvägagångssätt har debatten kretsat kring en grundfråga: Är det rätt att kvantifiera information utifrån människors bakgrund?
   Svensk Bokhandels svar på den frågan håller du nu i din hand.
   Även om alla definitioner och undersökningar har sina problem måste vi våga granska strukturer. Bara det vi mäter kan vi förändra.
   Titta dig omkring på din arbetsplats. Eller, för ett ännu närmre och direkt pinsamt exempel, bläddra en sida framåt i den här tidningen till SvB:s redaktionsruta.
   Är det så här vi vill att det ska se ut?
   Jag vet hur mitt svar lyder.  Och i hopp om en förändring är jag glad över att vi nu lyfter den här frågan.