Tillbaka

Maktlistan: 4 kategorier

2009-09-24
av Johanna Westlund
Fyra personer. Fler är det inte som uppfyller alla våra kriterier på makt. Namnen är inte särskilt förvånande. Maria Curman är högsta chef i branschens mäktigaste organisation. Ann-Marie Skar...

Fyra personer. Fler är det inte som uppfyller alla våra kriterier på makt. Namnen är inte särskilt förvånande. Maria Curman är högsta chef i branschens mäktigaste organisation. Ann-Marie Skarp leder den organisation som haft mest inflytande under 2000-talet. Peter Killberg är en doldis för de flesta men har med stark hand, en tydlig linje och passion skapat ett mindre familjeimperium på bok­handelssidan. Pär Svärdsons största betydelse ligger på avdelningen förnyelse men har också en växande ekonomisk makt.

 


Alla fyra har, inom sina områden, gått i främsta ledet, och undantaget Peter Killberg har de alla, vid upprepade tillfällen, tagit beslut som påverkat hela branschen och ibland förändrat dess grundstruktur. Alla fyra är så kallade riktkarlar inom sina områden. Sådana som andra aktörer i branschen mäter sig och sin verksamhet mot.
De har alla van hand med media och alla – utom möjligtvis Peter Killberg igen – är intresserade av att delta i den offentliga debatten.
Pär Svärdson har mer än någon annan gett nätbokhandeln och låga bokpriser ett ansikte. Ann-Marie Skarp har i sin tur gett oförvägenheten ett ansikte. Maria Curman är makten personifierad. Inte bara genom sin ställning utan ytterst genom det sätt på vilket hon lett först Bonniers svenska bokdivision och senare Bonnier Books. Med både hård hand och djärvhet har hon flyttat fram Bonniers positioner och moderniserat organisa­tionen. Peter Killberg har, tillsammans med sina bröder, förvandlat en liten familjeägd bokhandelskedja i Skåne till den största delägaren i Bokia AB och har ett betydande inflytande på den kedjans utveckling och framtid. Inte minst som kedjans styrelseordförande sedan många år.
Alla ger de framgången och makten ett ansikte.

 

Maria Curman
Vd Bonnier Books
Leder Bonniers internationella bokdivision men tar aktiv del i hur Bonnierförlagen styrs i Sverige. Har haft en avgörande betydelse i Bonniers förvandling från en organisation som väntar in alla förändringar till en som går först och bryter ny mark. Helt avgörande i strategiska frågor, vilket hon bland annat visade i omstruktureringen av Bonnierförlagen i Sverige 2008, och av Bonniers danska och norska förlagsgrupper för knappt två år sedan.

Peter Killberg
Styrelseordf. Bokia AB, vd Killbergs Bokhandels AB
Killberg är den största privata bokhandelsägaren i Sverige. Påverkar branschen genom sina beslut men syns sällan utanför Bokias inre cirkel. Har verkat länge i branschen och var tidigare styrelseordförande i numera nedlagda Seelig på den tiden det ägdes av Bokhandlareföreningen och ett antal bokhandelsaktörer. Förnyare genom strategiska och nytänkande affärer, som uppköpet av Wettergrens och att få med Natur & Kultur som delägare i Bokia AB.

Ann-Marie Skarp
Förlagschef och vd Piratförlaget
Startade 1999 Piratförlaget, som revolutionerade branschen genom att förändra författarvillkor, utmana etablerade branschsanningar och ständigt plocka upp nya idéer inom pr, profilering och teknisk innovation. Piratförlaget blev snabbt ett av Sveriges mest framgångsrika förlag. Strategisk tänkare – alltid beredd att utmana etablerade sanningar – vilket syntes när hon var med och startade Pocketförlaget. Lärde sig jobbet på Norstedts. Troligen den enskilt största förnyaren av branschen på 2000-talet.

Pär Svärdson
Vd Adlibris
Grundade 1997 Adlibris, som har förnyat och påverkat hela branschen i grunden. Har förändrat prisbilden för böcker i Sverige och gett nytt liv till en tynande backlistförsäljning.
Adlibris är Sveriges största återförsäljare av böcker, och har sedan starten alltid gått med vinst. Pär Svärdson är den enskilt mest betydande personen på Adlibris. Försvinner han försvinner också en del av Adlibris särart.

 

Läs vidare:
Branschens 50 mäktigaste

3 kategorier
2 kategorier
1 kategori
Doldisarna
IG-listan – de borde ha mer makt
Så gjordes analysen

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.