Ändra avtalen för e-böcker

När e-boken slår i Sverige om två, kanske tre år, kommer det att finnas, i bästa fall, 15 000–20 000 titlar på svenska. Samtidigt kommer någon miljon titlar att finnas tillgängliga på engelska. Titlar som kommer att vara gratis i många fall, och som mest kosta runt en hundralapp.

Publicerad

När e-boken slår i Sverige om två, kanske tre år, kommer det att finnas, i bästa fall, 15 000–20 000 titlar på svenska. Samtidigt kommer någon miljon titlar att finnas tillgängliga på engelska. Titlar som kommer att vara gratis i många fall, och som mest kosta runt en hundralapp.Engelska e-böcker kommer inom bara något år att säljas i svenska e-butiker. Väldigt många finns redan i dag i Apples Appstore och hos kanadensiska Kobo. Lägg till Amazon och Google, och vad svenska förlag och återförsäljare står inför är en pris- och utbudschock.

Lyckligtvis är ju inte antalet läsare eller bokköp en konstant siffra, rimligen kommer det ökade utbudet också att innebära ett ökat läsande och bokköpande. Men frågan måste ändå ställas: hur kommer vi att kunna hoppas ta betalt för våra svenska böcker när marknaden översvämmas av billiga – överallt tillgängliga – böcker? Inte bara översättningar kommer att påverkas.

De goda nyheterna är att jag har ett förslag på vad vi förlag borde göra.

De dåliga nyheterna är att några av världens största förlagsgrupper kommer att skratta åt alla försök att genomföra det.

Vi borde få till stånd en ändring i den formulering i våra avtal som anger att vi äger rätten att utge den specifika boken på svenska i hela världen, till rätten att ge ut boken på alla språk i Sverige.

På detta sätt minskar vi inte utbudet, men vi blir åtminstone en del av ekonomin.

På bokmässan Salon de Livre i Paris nyligen talade jag med förläggare från Danmark, Frankrike och Sverige om detta. Alla var dessvärre ganska frågande. »Men skulle vi ge ut boken på engelska?«

När jag talar med agenter om dessa saker och försöker få dem att överlåta även de engelskspråkiga rättigheterna i Sverige till mig, förstår de inte heller frågan. Dessa rättigheter är redan sålda – eller snarare bortskänkta – inkluderade i den första affären agenten gör för boken, vanligtvis i USA eller England.

Problemet blir akut av att de amerikanska förlagen är mycket medvetna om denna fråga. Inom det engelska språkområdet är diskussionerna hätska och det talas allt mer om globala publiceringar, där de amerikanska förlagen sköter försäljningen i hela världen från USA.

Redan i dag står försäljningen av engelskspråkig litteratur till länder där engelska inte är modersmål för sju till tio procent av de amerikanska förlagens försäljning. Mike Shatzkin, mini-guru i bokbranschfrågor, spår att denna andel, i takt med att engelska läses av allt fler och den digitala utvecklingen tar fart i fler länder, kommer att växa till 25–35 procent inom tio år.

Effekten för oss är svår att bedöma, men det är hög tid att vi tillsammans med våra europeiska kollegor börjar intressera oss för frågan.

Richard Herold
Litterär chef på Natur & Kultur

Powered by Labrador CMS