Bara luft i Bokias krav?

"Marknadsföringsbidrag (MFB) är en ovillkorlig pålaga, som utöver stora rabatter och fri returrätt, tas ut av bokhandelskedjorna när de gör centrala inköp av förlagstitlar." Det skriver förläggarna Kenneth Ekholm och Mikael Tegebjer, som kräver redovisad motprestation.

Publicerad

"Marknadsföringsbidrag (MFB) är en ovillkorlig pålaga, som utöver stora rabatter och fri returrätt, tas ut av bokhandelskedjorna när de gör centrala inköp av förlagstitlar." Det skriver förläggarna Kenneth Ekholm och Mikael Tegebjer, som kräver redovisad motprestation.

Marknadsföringsbidrag (MFB) är en ovillkorlig pålaga, som utöver stora rabatter och fri returrätt, tas ut av bokhandelskedjorna när de gör centrala inköp av förlagstitlar. Av de fyra kedjorna – Akademibokhandeln, Bokia, JB-gruppen och Ugglan – är det de tre senare som vanligen fakturerar MFB. I år har dock JB-gruppen avstått på grund av utebliven katalogproduktion, medan Ugglan har redovisat en katalog där Ekholm & Tegebjer förlags böcker finns med.Bokia, däremot, utmärker sig som vanligt genom att inte tillgodogöra oss det MFB vi fakturerats.

Bokia har alltid fakturerat oss MFB, pengar som aldrig använts för att marknadsföra våra böcker. Inga annonser, inga reklamblad, inga butiksaktiviteter – ingenting, någonsin. Så vart tar pengarna vägen? Försvinner de i bolagets allmänna overhead eller är vi med och sponsrar andra förlags exponering?

Sedan våra inköpskontakter på Bokia inte kunnat svara på frågan vände vi oss direkt till kedjans vd, Peter Orrgren. Beskedet var minst sagt otillfredsställande. Orrgren svarade att »de ersättningar vi erhåller används till en mängd olika insatser för att driva vår bokhandelskedja, hur vi fördelar ersättningarna är en intern fråga i vårt företag«. Orrgren konstaterar också »att de villkor vi hitintills haft inte genererat tillräcklig lönsamhet för kedjan« [då] »resultaten de senaste åren är stora underskott«.

Vidare skriver Orrgren: »Att vara leverantör till Bokia-kedjan är helt frivilligt, det vi förbehåller oss är rätten att ställa de villkor som skall uppfyllas för att finnas med på vår marknadsplats.«

Villkoren säger en del om den syn Bokias högsta ledning har på sina leverantörer.

Det är svårt att tolka Orrgrens svar annat än att våra pengar går till kedjans overhead. I så fall är terminologin djupt vilseledande och borde istället heta något i stil med »verksamhetsbidrag«. Men då skulle förmodligen förlagen inte lika godtyckligt betala utan att kräva en motprestation.

Bokia menar att de inte kan särredovisa hur de använder marknadsförings­bidraget, det vill säga se till att varje enskild titel får en del av kakan. Ett fullständigt befängt svar; som att en media­säljare inte skulle kunna särredovisa för alla kunder som köper annonser. Om Bokias påstående stämmer är det alarmerande att de inte har bättre kunskaper om hur effektiv marknadsföring kan bedrivas. Då bör de omedelbart åtgärda detta, hellre än att låta MFB-potten fylla rörelsens svarta hål.

Vi vill fortfarande att Bokia kan garantera att vi får något för våra pengar. I annat fall ska de avstå från att ta betalt för något de inte kan leverera.

Kenneth Ekholm, Mikael Tegebjer

Ekholm & Tegebjer förlags AB

Läs svaret från Bokias vd Peter Orrgren

Powered by Labrador CMS