Bäste Håkan!

”Vi fortsätter att förändra branschen” säger du i en intervju i SvB nummer 2, 2017. Du säger också i artikeln att ni som marknadsledare har ”makt och ansvar”.

Mina frågor är:

Vad har den fysiska boken för framtid?

Kommer det att finnas utrymme för en välsorterad bokhandel?

Med den nya branschstatistiken i handen kan man läsa ut av siffrorna att den tryckta boken idag säljs i mindre än 34 procent genom den fysiska bokhandeln och 53 procent genom internet/bokklubbar. Den sprids också i att antal nya digitala medier med rekordstora ökningar. Bonniers är inte ansvarig för allt men ni har aktivt medverkat till denna utveckling. Bonnierägda Adlibris prispressar också branschen och ökar 2016 resultatet.

 Bokhandeln backade 4,9 procent 2016 och har bakom sig en rad stagnerande år. Flera bokhandlar riskerar att läggas ner. Om nu Bonniers ”förändringar” i branschen skulle innebära ytterligare nackdelar för bokhandeln, riskerar den fysiska boken att förlora ett antal bokhandlar på platser där den skulle finnas tillgänglig och säljas.

Vad kan då Bonniers med ”makt och ansvar” göra för att trygga den fysiska boken och dess tillgänglighet för alla läsare?

Jag är medveten om den digitala frammarschen och den trend som råder, men vill gärna veta hur Bonniers ser på den tryckta bokens framtid.

Hans Carlsson

Seniorbokhandlare

Powered by Labrador CMS