Bokhandeln har tappat en tredjedel sedan 2002

Svensk Bokhandels kommentar till de utredningar som jag gjort för Litteratur­utredningen och Boken i Sverige fick tyvärr en felaktig rubrik som sedan citerades av TT och andra medier. Rubriken löd »Bokhandeln säljer allt mer andra varor«. Läsaren bibringas då uppfattningen att bokhandeln prioriterar att sälja andra varor i stället för böcker. Vad som har hänt är att bokhandeln sedan 2002 har tappat över 28 procent av sin bok­omsättning medan försäljningen av övriga varor endast har minskat med sju procent. Detta får till följd att den relativa försäljnings­andelen för böcker minskar i bokhandeln.

Publicerad

Svensk Bokhandels kommentar till de utredningar som jag gjort för Litteratur­utredningen och Boken i Sverige fick tyvärr en felaktig rubrik som sedan citerades av TT och andra medier.

Rubriken löd »Bokhandeln säljer allt mer andra varor«. Läsaren bibringas då uppfattningen att bokhandeln prioriterar att sälja andra varor i stället för böcker. Vad som har hänt är att bokhandeln sedan 2002 har tappat över 28 procent av sin bok­omsättning medan försäljningen av övriga varor endast har minskat med sju procent. Detta får till följd att den relativa försäljnings­andelen för böcker minskar i bokhandeln.

I den mätning som är gjord för första halvåret 2012 framkommer att bokhandeln tappar ytterligare fem procent av sin bokomsättning, vilket innebär att en tredjedel av bokomsättningen nu har gått förlorad sedan 2002. Av mätningarna framgår tydligt att det stora raset för bokförsäljningen inträffar efter 2006.

De mätningar som är gjorda baseras på utfall av inbetalad moms på sex procent respektive 25 procent vilket har möjliggjort att kunna separera försäljningen av böcker från andra varor. Denna typ av mätning har aldrig tidigare gjorts.

Urvalet har bestått av över 100 bokhandelsföretag som representerar olika omsättningsklasser och kommuntyper. Tendensen avseende bokförsäljningen är den samma över hela linjen, dock att små boklådor i mindre kommuner har det mer besvärligt än andra, vilket sannolikt kommer att leda till att det sköra nätet av bokhandel ytterligare kommer att decimeras.

Leif Olsson/ekonom

FOTNOT: De utredningar som är gjorda för Litteratur­utredningen kan läsas i betänkandet SOU 2012:65 Läsandets kultur – bilaga 5 och 6. Betänkandet finns i sin helhet på nätet: sou.gov.se/litteratur/.

Powered by Labrador CMS