Bokhandlare förenen eder

Detta borde få varje sann litteraturvän att reagera, och för oss som bokhandlare på en mindre ort är detta ett häpnadsväckande uttalande från landets kulturminister.

Publicerad

Detta borde få varje sann litteraturvän att reagera, och för oss som bokhandlare på en mindre ort är detta ett häpnadsväckande uttalande från landets kulturminister.Efter att vi under några dagar muttrat om detta bland kunderna visade det sig att kulturministern hade bokat en snabbvisit i Laholm. Av totalt 60 minuter i Laholm var åtta minuter avsatta till frågor från pressen. Alltså, här göre sig ingen bokhandlare besvär för att ställa frågor om ministerns syn på bokbranschen i allmänhet och bokhandeln i synnerhet.

En lokal politiker lovade emellertid att överlämna ett av oss skrivet brev till ministern och en lokalreporter lovade att ställa frågor om ministerns syn på bokhandeln.

Resultatet blev till en artikel (HP 2010-08-18) som tyvärr bekräftade att kulturministern menade vad hon tidigare sagt:

– Det här rör inte bara mindre orter, även i Stockholm ser man en nedgång i antalet boklådor. Man kommer inte att kunna hålla varje bokhandel vid liv. Det är en förändring på gott och ont.

När det gäller läsfrämjande och folkbildning sa hon:

– Det är desto viktigare att det finns bibliotek och bokbussar. Och att public service kan sköta sin roll.

I brevet ställde vi tre frågor:

n Finns det inte någon oro hos kulturministern för den bokhandelsdöd som drabbar Sverige? Sedan 2005 har elva kommuner blivit bokhandelslösa och nu uppgår antalet kommuner utan bokhandel till 96 stycken.

n Ser kulturministern överhuvudtaget att bokhandeln har en läsfrämjande roll?

n Är inte en lokal, välsorterad bokhandel en viktig del av ortens kulturella utbud?

Ministern lovade att vi skulle få »ett korrekt svar« på brevet. Vi väntar.

Tyvärr tror vi att hon helt enkelt inte förstår problemet, hon ser inte bokhandeln som en viktig del i läsfrämjandet, folkbildningen och kulturell mångfald. Hennes slutsats är istället rent teknisk; i dag finns det böcker överallt, så vad är problemet?

För alla er som delar vår oro över kulturministerns syn; vare sig ni är bokhandlare, förläggare, författare, kulturarbetare eller läsare (och oavsett politisk tillhörighet):

Reagera, agera, protestera! Tala om att vi är många som inte delar kulturministerns inställning. Vi måste visa att Lena Adelsohn Liljeroths syn utarmar den kulturella mångfalden och förringar litterär kunskap!

Diana Lavesson & Stefan Ljungqvist
Bokhandeln Laholm

Powered by Labrador CMS