Det kom ett svar!

I augusti sa Sveriges kulturminster i en intervju med Svensk Bokhandel att det inte behövs en bokhandel på varje ort. Något som väckte starka känslor i branschen, och som fick Stefan Ljungqvist och Diana Lavesson att mana till uppror bland landets bokhandlare.Nu har de fått svar från kulturministern.

Publicerad

I augusti sa Sveriges kulturminster i en intervju med Svensk Bokhandel att det inte behövs en bokhandel på varje ort. Något som väckte starka känslor i branschen, och som fick Stefan Ljungqvist och Diana Lavesson att mana till uppror bland landets bokhandlare.

Nu har de fått svar från kulturministern.

Kulturministern beklagar sitt oöverlagda uttalande om bokhandeln och visar en stor oro för att så många kommuner saknar en bokhandel. Och att utvecklingen tydligen fortsätter i en negativ spiral. En uppgift som gått ministern förbi men nu inger ett stort mått av oro inför framtiden.

Kulturministern fortsätter; tillsammans med biblioteken spelar bokhandeln en betydande roll för läsfrämjandet i landet. En engagerad och lokal bokhandel är en viktig beståndsdel för en orts kulturella utbud.

Poff… där sprack den bubblan.

Så kunde en engagerad, kunnig och intresserad kulturminister svarat på vårt brev. Tyvärr, föga förvånande, andades svaret som kom i veckan något helt annat.

”jag delar er uppfattning att en bra bokhandel kan (vår kurs.) spela en mycket viktig roll för mångfalden på bokmarknaden och för att sprida litteratur. Den positiva upplevelsen att få botanisera i en välsorterad bokhandel delar jag nog (vår kurs.) med många.” (Och vi som inte varit ett dugg oroade för kulturministerns möjlighet att få tag på böcker.)

Trots att vi i vårt brev betonar att vår reaktion inte i första hand är pekuniär utan en allmän reaktion på ministerns syn på bokhandeln går hon sedan över till att berömma regeringens ekonomiska satsning på läsfrämjande åtgärder (även bokhandeln kan få del av kakan), försvara avskaffandet av sortimentsstödet samt ”mycket annat för att ett brett utbud av kvalitetslitteratur skall finnas tillgängligt för medborgarna i hela landet […] t.ex. ett s.k. distributionsstöd som innebär att de böcker som beviljats litteraturstöd distribueras till landets alla huvudbibliotek.”

En politiker har talat, tyvärr Sveriges kulturminister.

Stefan Ljungqvist

Bokhandeln Laholm

Läs Diana Lavesson och Stefan Ljungqvists  första debattartikel om kulturministerns uttalande:

Bokhandlare förenen eder

Powered by Labrador CMS