En fråga om överlevnad

Tempot på marknaden är i dag så högt, och bruset så omfattande, att ingen har råd att inte veta i stort sett allt om sina kunders beteenden.  Och nästan alla branscher har information om var, när o...

Publicerad

Tempot på marknaden är i dag så högt, och bruset så omfattande, att ingen har råd att inte veta i stort sett allt om sina kunders beteenden.  Och nästan alla branscher har information om var, när och hur vi konsumenter handlar deras varor och tjänster.

Men inte bokbranschen. Där har det mesta, med några undantag, fått gå på lösa boliner trots flera försök under 2000-talet att enas om att installera ett statistikinhämtningssystem. (se Fokus sid 10 i papperstidningen eller digitala tidningen nr 8/2012.)

Visst finns det tillgång till lokala datasystem här och var som ägarna kan använda för att få begränsad insyn i vad som säljs och var det säljs. Men det är oftast otillräcklig information av dålig kvalitet.

Effekten är precis den vi ser i dag i bok­branschen. Dans på en onödigt slak lina med små eller inga marginaler.

Hade man infört ett kvalificerat statistik­system när man diskuterade det runt 2005, hade läget varit annorlunda för de flesta i bok­branschen i dag.

Jag är övertygad om att de bokberg vi nu ser i förlagens lager inte hade funnits om de bättre, och näst intill i realtid, hade vetat vad som säljer och inte säljer. Tryckupplagorna hade varit mindre, omtrycken bättre planerade och svårsålda utgivningslinjer hade försvunnit snabbare.

Jag tror inte att Forma hade befunnit sig i den allvarliga situation man nu är i om till exempel Nielsen BookScan värderat och analyserat bok­försäljningen i Sverige sedan 2005. Jag tror inte heller att Norstedts suttit på tidernas bokberg om de haft tillgång till Nielsens eller någon annan likvärdig aktörs siffror.

Men den gången vann snålheten och det kortsiktiga intresset. Jag hoppas och tror att det inte blir så den här gången.

När det gäller de stora boklagren är det en mer komplicerad fråga. Visst är det upp till var och en att hantera sina lager på bästa sätt, men det kan inte göras på ett sätt som riskerar de enskilda förlagens och branschens anseende. Jag utgår ifrån att marknaden inte kommer att översvämmas av restupplagor till nästan inga pengar alls. I värsta fall sålda ur luckan på en Ford Transit eller en Volvo 240.

Men jag är inte säker. I det korta perspektivet ger det kanske några kronor till en ansträngd balansräkning. I det långa loppet bidrar det till att förstöra människors uppfattning om vad en bok är värd.

Powered by Labrador CMS