DEBATT

Generaliseringsinstinkten hjälper inte den som på riktigt vill förstå

Niclas Sandin

Erik Wikberg och Per Almgren menade i sitt debattsvar 1/3 på SvB.se att vi bör titta på helheten när vi diskuterar marknaden, snarare än de olikheter som Bookbeat beskrev i svaret på den ursprungliga artikeln. Där skiljer sig våra åsikter åt.

Helheten på en marknad är alltid summan av beståndsdelarna, både de bra och dåliga delarna. I Hans Roslings bok Factfulness, för övrigt utgiven på Natur & Kultur, beskrivs på ett föredömligt sätt varför förståelsen för delarna är så viktig. Kapitel 6 är särskilt intressant, där beskriver Hans Rosling ”generaliseringsinstinkten”. Den får oss att felaktigt bunta ihop saker som i själva verket är väldigt olika. Direkt citerat: ” … den kan, vilket kanske är det värsta av allt, få oss att dra förhastade slutsatser om en hel kategori utifrån några få, eller rent av ett enda, exempel.” Motgiftet mot felaktigheterna är enligt Rosling att på riktigt förstå olika verkligheter som tillsammans ligger till grund för snittet. 

 

Detta var syftet med Bookbeats svar, att sätta vår verklighet i relation till den Wikberg och Almgren beskriver för att försöka undvika att det annars hade blivit en felaktig beskrivning av helheten. Wikberg och Almgren efterfrågade transparens och öppenhet för en bra debatt, sedan förminskar de betydelsen av den transparensen de får från Bookbeat (bara från Bookbeat för övrigt) för att det bara är ett bolag och inte hela marknaden. Som de flesta vet består streaming i form av ”all you can eat” på den svenska marknaden av i princip fyra bolag, så en fjärdedel av den marknaden tycker vi bör ge en bra start när en bild av helheten börjar byggas. Förutsatt att vi nu tillsammans vill bygga en förståelse för hela streamingmarknaden – och inte bara den som styrs av revenue share-modellen, vilken Wikberg och Almgren valde att fokusera på i sin ursprungsartikel.

 

Vi på Bookbeat kan även tycka att det är synd att Wikberg och Almgren helt avfärdar det vi lyfter upp som fel grundantaganden om totalmarknaden med argumentet att de har ”provtryckt” tanken. De hade till exempel kunnat höra av sig för att mer i detalj diskutera avvikelsen med tjänsterna, innan de via media skriver en debattartikel som felaktigt bygger en bild av att 50 procent av intäkterna stannar i egen kassa när en stor del i själva verket går till förlag som inte ingår i statistiken.

 

Det är fler som har läst John Thompsons bok Book wars: The digital revolution in publishing (Polity Press), men alla drar inte samma slutsats som Wikberg och Almgren. Det intressanta är inte att det bara är några procent av marknaden i USA som består av ”all you can eat”-konsumtion av böcker, utan varför. Baserat på de diskussioner vi fört med lokala förlag så är en av de främsta anledningarna till att förlagen inte tillåter en streamingmodell att Amazon via Audible för decennier sedan satt villkoren för hela den amerikanska marknaden. Det finns en stor rädsla för att tillåta alternativa modeller för att främja konkurrens när alla är osäkra på hur Amazon då ska agera. Konsekvensen: Det finns ingen konkurrens att tala om på den digitala ljudboksmarknaden i USA när nya aktörer endast får tillämpa exakt samma modell som ett av världens största bolag erbjuder. 

 

Med det sagt ser jag och Bookbeat gärna, precis som Wikberg och Almgren, fram emot ett fortsatt samtal. Ett samtal där förhoppningsvis mer fokus ligger på att förstå vilka delar som behöver kalibreras och hur det kan ske för att skapa en hållbar helhet för författare, förlag och tjänster. Det blir mer konstruktivt än att svepande, baserat på ett begränsat statistikunderlag, dra slutsatser om hur allt förhåller sig. 

 

Niclas Sandin, vd på Bookbeat

 

Här kan du läsa alla inlägg i debatten: www.svb.se/debates

Vill du medverka i debatten, mejla: redaktion@svb.se

Powered by Labrador CMS