Knappast upphetsande

Med anledning av artikeln Schildts går ur Alfabeta i förra numret av SvB vill jag göra följande kommentar:

Publicerad

Med anledning av artikeln Schildts går ur Alfabeta i förra numret av SvB vill jag göra följande kommentar:1. Att en försäljning redovisas offentligt i bokslutet i det bolag där affären gjordes är knappast att betrakta som hemlighållande. Det är det normala, enligt god redovisningssed.

Mot tesen om hemlighållande talar också det faktum att omedelbart efter affärens genomförande informerades Alfabetas personal och senare även andra intresserade i Alfabetas närhet.

2. Att en stor minoritetsägare, som under det delägda bolagets förlustår inte vill vara med och täcka sin del av förlusten, väljer att kraftigt minska sitt ägande är möjligen tråkigt, men knappast upphetsande.

Allt detta berättade jag också för Lasse Winkler när vi talades vid före pressläggningen av SvB:s förra nummer. Något som inte nämns i artikeln.

Winklade skriverier, ordet journalistik känns inte aktuellt i sammanhanget.

Dag Hernried, förläggare på Alfabeta

PS. Siffrorna stämmer inte heller. DS.

Läs chefredaktör Lasse Winklers svar här.

Powered by Labrador CMS