LEDARE

Länge leve katalogen!

Vilken är den vanligaste anledningen till att man läser katalogen du har i handen? SvB:s vd Johan Sandholm har svaret.

Publicerad Senast uppdaterad

Utgivningskatalogerna från Svensk Bokhandel har i många decennier fungerat som en lägereld. Tre gånger per år ges landets professionella bokälskare en tydlig överblick över den samlade utgivningen, vilket underlättar deras arbete att bedöma eller köpa in böcker. För förlagen är katalogerna både ett rationellt marknadssamarbete och en branschgemensam ritual som skapar förtroende.

Men hur står sig utgivningskatalogen egentligen? Den är trots allt en pappersprodukt som överlevt snart 30 år med internet. Hur har den påverkats av digitaliseringen och de successivt ändrade affärsmodellerna i bokbranchen? Är den lika effektiv som förr i tiden eller lever den på gamla meriter?

Vi på Svensk Bokhandel bestämde oss i våras för att undersöka frågorna närmare. I april genomförde vi en stor enkät i syfte att undersöka hur kataloganvändningen ser ut i dag och hur katalogerna kan göras bättre. Enkäten gick ut till yrkesverksamma personer som använder utgivningskatalogen som arbetsverktyg – bokhandlare, bibliotekarier och journalister – och vi samlade in nära 300 svar.

Några av de viktigaste resultaten av undersökningen:

Katalogerna kommer till användning. Hela 87 procent av bokhandlarna och bibliotekarierna säger att de tar del av samtliga utgåvor av katalogerna. Ungefär lika många uppger dessutom att de använder varje katalog fler än en gång. Hos journalisterna var användningen faktiskt ännu högre, 89 procent tar del av alla tre utgåvor.

Katalogerna är arbetsverktyg. Att hålla koll på förlagens utgivning – det är det vanligast motivet till att använda katalogerna. Nästan 60 procent av bokhandlare och bibliotekarier säger dessutom att katalogerna är ett urvalsinstrument för inköp av böcker. Bland journalisterna uppger 58 procent att de använder katalogen för sin redaktionella bevakning.

Hellre papperskatalog än digital version. Hela 96 procent av respondenterna säger att de föredrar papperskatalogen framför den digitala pdf-versionen. Kanske inte helt förvånande eftersom många som professionellt arbetar med böcker har en kärlek till papper.

När de professionella summerar sitt betyg får Svensk Bokhandels utgivningskataloger 4 av 5 stjärnor. Samtidigt är många av kataloganvändarna mycket engagerade i frågan hur katalogerna kan bli ännu bättre. I undersökningens öppna svar skriver många att de önskar sig mer information om de aktuella böckerna.

»Tycker det är trist med långa listor med titlar, utan presentation, enbart hänvisning till förlagets hemsida. Det blir ytterligare klick och bromsar inköpsarbetet«, skriver en användare.

Det är också tydligt att de förbättringar som vi har infört på senare tid ännu inte har uppmärksammats av alla i inköparledet. Det gäller våra videopresentationer från förlagen och inspirationsfrukostar för bibliotekarier. Dessutom finns det ju boklistor i Excel från Bokinfo som underlättar inköpen. Här återstår utmaningen att ständigt informera bokhandlare och bibliotekarier om de nyheter vi presenterar för deras skull!

Jag vill därför passa på och berätta redan nu att vi planerar ytterligare förbättringar av utgivningskatalogerna i höst:

Vi ska utveckla en manual för förlagen som gör bokannonseringen mer informativ och därmed mer vägledande för köpbesluten.

Vi startar ett månatligt digitalt nyhetsbrev som kompletterar papperskatalogerna med datum för planerade boksläpp, mikrorecensioner och fördjupningar.

Vi kommer också att utveckla den digitala utgivningsinformationen på svb.se som komplement till de digitala katalogerna.

Du är alltid välkommen att höra dig till mig om du har nya idéer kring hur SvB kan förbättra vår information till branschen!

Powered by Labrador CMS