Lyssna till historiska vingslag

Vad vi bevittnar just nu är en förändring av stora proportioner. Aldrig har, i modern tid, svensk förlagsverksamhet stuvats om så rejält som Bonnierförlagen nu gör. Dess nya struktur kan...

Publicerad

Vad vi bevittnar just nu är en förändring av stora proportioner. Aldrig har, i modern tid, svensk förlagsverksamhet stuvats om så rejält som Bonnierförlagen nu gör.

Dess nya struktur kan

ses som ett farväl till den klassiska förlagskulturen och -strukturen med självständiga förlag under en självständig förlagschef.

Dessutom får vi bevittna två nya kometkarriärer i form av Rickard Ekströms och Anna Borné Minbergers, som blir chefer för de två nya delarna.

Sedan tidigare har Bonniers

valt att centralisera all marknads-, informations- och produktionsverksamhet. Nu följer man upp på redaktionssidan där de klassiska förlagen avlövas en stor del av sin utgivning och där dess nya ledningar får ett mer begränsat ansvar.

Nostalgiker kommer att sörja men frågan är vad som går förlorat? Blir det sämre utgivning? Det vill säga minskad bredd och djup och färre titlar? Blir det mer likriktat?

Jag tror att de frågorna

, som många kommer att dryfta, är fel ställda.

Frågan är nog snarare vad Bonnierförlagen kommer att vinna på det här. De kraftsamlar. Bygget av ett stort fackboksförlag kommer att skapa resurser som ingen konkurrent är i närheten av och de nya förlagskonstruktionerna, med mindre verksamhet men tydligt fokus, behöver inte innebära någon försvagning.

Allt handlar om hur

den interna kulturen och diskussionen utvecklas på Sveavägen. Hur kommer redaktionerna att klara sig mot marknadsavdelningens oerhört starka position?

Att marknadssidan fått ett större

inflytande på bekostnad av redaktionssidan är en process som pågått i hela branschen under några år. Dess mest framträdande uttryck, åtminstone organisatoriskt, finns för all del nu på Bonnierförlagen.

Samtidigt är Bonnierförlagen en förlagsgrupp som kan visa upp en utgivning som är i en klass för sig. Och Albert Bonniers förlags listor är helt outstanding i konkurrensen.

Hur det här utvecklas

kan bara tiden utvisa. Mycket hänger på balansen mellan börsen och katedralen, men det har det alltid gjort. Där är det inte strukturerna som avgör utan det dagliga arbetet. Och där kan rätt person på fel plats få förödande konsekvenser. Men om det vet vi ännu ingenting.

Vad vi däremot kan se är att Bonnierförlagen kraftsamlar på ett unikt sätt. På en hårdnande marknad borde det få konkurrenterna att se om sina hus och det ganska fort. Risken är annars att en redan dominerande aktör blir än mer dominerande.

Powered by Labrador CMS