Så ska e-boken rädda bokhandeln

Hur skulle det vara om vi med en enda smart åtgärd kunde göra alla förlags böcker tillgängliga för bokhandlarna som recensionsexemplar? Om vi kunde göra det samtidigt som förlagens kostnader för recensionsboksutskick sänks till nära noll kronor per bok?

Publicerad

Hur skulle det vara om vi med en enda smart åtgärd kunde göra alla förlags böcker tillgängliga för bokhandlarna som recensionsexemplar? Om vi kunde göra det samtidigt som förlagens kostnader för recensionsboksutskick sänks till nära noll kronor per bok?

Bokbranschen befinner sig i en märklig situation där allt fler välgjorda titlar från allt fler förlag ska hanteras av bok­handels­anställda som får allt fler arbetsuppgifter. Att kalla det för »ett digert arbete« när en handfull kunniga, och sedan länge dygnetruntarbetande central­inköpare, ska förmedla det mest väsentliga om några tusental titlar per säsong till frontpersonalen i butik är en grov underdrift. Att kräva att varje bokhandlare ska ha läst samtliga böcker som erbjuds är förstås ohemult.

Men: det är ändå så att den bokhandel som vi alla älskar så högt måste erbjuda bredd i utbudet för att överleva.

När vi från förlagshåll diskuterar med bokhandeln »vad som fungerar« för att förbättra försäljningen blir rådet unisont: »Skicka läsex! Det är ju ändå butikspersonalen som säljer böcker.«

Det finns några uppenbara nackdelar med läsexen. De kostar pengar att trycka upp, skicka och hantera för förlagen. De tar upp plats i bokhandeln. De är inget vidare för miljön. Och hur skulle det gå om alla förlag skickade sina bästa titlar till alla bokhandlare?

Men det finns faktiskt en enkel och kostnads­effektiv lösning på hela det här problemet, nämligen e-boken!  Vi föreslår att branschen samarbetar för att förse varje bokhandlare med en läsplatta, med möjlighet att från lämplig källa ladda ner alla de böcker som förlagen (alla förlag) gör tillgängliga på detta sätt. 

Låter det kostsamt? Det är det inte. På Akademibokhandeln arbetar ungefär ett tusental personer, motsvarande 500–600 heltidstjänster. Med mängdrabatt bör det gå att köpa utmärkta läsplattor för 500 kronor per person, motsvarande kostnaden för att skicka ut åtta »träböcker«, samtidigt som hela förlagsbranschens utbud blir tillgängligt. Om vi lägger till de andra kedjorna och de oberoende blir totalkostnaden omkring miljonen. Ett centralsystem för nedladdning behöver inte bli dyrt alls.

Vem ska betala? Vi tycker att alla aktörer – bokförlag i alla storlekar, bokhandlare likaså – ska erbjudas att delta i samarbetet och bidra till självkostnaden för operationen. Rimligen i proportion till aktörens storlek.

Alla böcker tillgängliga som läs­exemplar. Överallt. Beställbara dygnet runt. Gratis för bokhandlare. En fantastisk kanal att nå ut i för förlagen. Till låg kostnad. Och bra för miljön. 

Låter det som en utopi? Det är det inte. Kom igen nu, och låt oss få det här att hända!

Hans-Olov Öberg

ordförande i Noff, Nordiska Oberoende Förlags Förening/Förlagschef Kalla Kulor förlag

Powered by Labrador CMS