Snabbt, hårt och drastiskt

Om någon, bortsett från Maria Curman, för ett år sedan sagt att Bonniers bokdivision i Sverige i dag skulle ledas av Jacob Dalborg, Magnus Dimert, Pär Svärdson och Richard Ekström så hade nog de...

Publicerad

Om någon, bortsett från Maria Curman, för ett år sedan sagt att Bonniers bokdivision i Sverige i dag skulle ledas av Jacob Dalborg, Magnus Dimert, Pär Svärdson och Richard Ekström så hade nog de flesta skrattat åt vederbörande.

Det anger digniteten

i det som hänt inom Bonniers de senaste veckorna.

Borta är Bonnierförlagens traditionella maktställning överst i pyramiden. Verksamheten plattas ut och Adlibris, Bonnierförlagen, Samdistribution och Semic läggs på samma nivå. Och en ny ledningsstruktur med de ovan nämnda männen införs. Det anmärkningsvärda är kanske att ingen från Samdistribution finns representerad.

Det är en mycket stor

förändring och den genomfördes snabbt och drastiskt. En, om man så vill, klassisk Maria Curman–manöver. Under några år har hon, sedan hon lämnade över ledningen för Bonnier Books i Sverige till Karin Leijon, lagt allt sitt fokus på den internationella verksamheten. Nu tar hon återigen ett fast grepp om Sverige. Helt osentimentalt flyttar hon på tidigare ledning och lyfter fram nya unga förmågor, människor hon litar på sedan tidigare. Karin Leijon sparkas och in från sidan kommer Adlibris framgångsrika duo.

Magnus Dimert och Pär Svärdson

har visat att de förstår den nya spelplanen för böcker. Nu får de visa om de kan omsätta sina kunskaper utanför Adlibris. Dessutom flyttas Jacob Dalborg upp ett snäpp, något eller några år tidigare än planerat.

Jag tror att den här manövern

, när ilskan och förvåningen över hur Karin Leijon behandlades har lagt sig inom Bonnierförlagen, kommer att visa sig vara helt riktig. För det fanns en konflikt inom organisationen. Med Karin Leijon borta försvinner den konflikten.

Man kan tycka

vad man vill om Maria Curman och hennes hårda nypor. Som strateg har hon ingen överman eller överkvinna i branschen. Hon har, under sin tid som högsta chef i Bonnierförlagen och Bonnier Books, aldrig varit rädd för att ta till de medel hon anser krävs. Och hon har, än så länge, inte heller tagit fel om man ser till resultaten.

Om den nya organisationen blir permanentad och fungerar så har Maria Curman inte bara tagit ett fast grepp om ledningen igen. Hon har också lyckats lotsa verksamheten igenom en besvärlig generationsväxling. Eller snarare större delen av den. Ytterligare några viktiga pusselbitar återstår de närmaste åren.

En sak till.

För ett par veckor sedan gjordes Adlibris organisation om och Magnus Dimert lämnade Adlibris Sverige och blev chef för den internationella delen och lovade att omsättningen där ska bli större än omsättningen i Adlibris Sverige inom fyra år.

Det finns ingen anledning att inte ta honom på allvar med tanke på hans eget och Adlibris »track record«. Men det finns anledning att ställa sig frågan hur det ska ske.

Min spekulation

, och det är en spekulation, är att Adlibris kommer att gå in i Tyskland inom något år. Jag tror att Maria Curman vill pröva framgångsreceptet med Adlibris överallt där Bonniers har hyfsade marknadsandelar. Ett Adlibris som enbart väljer att verka i Norden har inte den kapaciteten som Dimert pratar om.

Och jag lovar att äta upp Magnus Dimerts sommarhatt om jag har fel. Men jag tror att det är ett riskfritt vad.

Powered by Labrador CMS