Svar: en etikett för att synliggöra

Reportaget i SvB nr 6 tar upp de senaste årens trend bland allmänutgivande förlag att märka böcker för barn som precis börjat läsa med etiketter som »lättläst« eller »börja läsa«. Främst är märkningen ett sätt för förlagen att göra böckerna synliga i bokhandeln och ett svar på en ökad efterfrågan från föräldrar. Ambitione

Publicerad

Reportaget i SvB nr 6 tar upp de senaste årens trend bland allmänutgivande förlag att märka böcker för barn som precis börjat läsa med etiketter som »lättläst« eller »börja läsa«. Främst är märkningen ett sätt för förlagen att göra böckerna synliga i bokhandeln och ett svar på en ökad efterfrågan från föräldrar.

Ambitionen var inte att beskriva hela utgivningsområdet av lättläst litteratur, som ju omfattar fler genrer och ålders­kategorier. Specialförlag, som Hegas och LL-förlaget, med inriktning på lättlästa böcker – ofta främst framtagna för läsare med lässvårigheter och huvudsakligen riktade till skolor och bibliotek – var inte reportagets fokus.

Däremot borde dessa förlag ha funnits med i listan över förlag som ger ut lättlästa böcker. Det var en miss och det beklagar jag.

Påståendet att förläggare inte längre talar om lix syftar på förläggarna i reportaget.

Sara Djurberg

Reporter, Svb

Läs debattartikeln Okunnigt om lättläst här som Sara Djurberg svarat på.

Powered by Labrador CMS