Tillbaka till Framtiden!

Nyss hemkommen från den amerikanska bokhandlareföreningens – ABA:s – Winter Institute 6, WI6, står Framtidens Bokhandel klarare för mig än på länge.

Publicerad

Nyss hemkommen från den amerikanska bokhandlareföreningens – ABA:s – Winter Institute 6, WI6, står Framtidens Bokhandel klarare för mig än på länge.Vi besökte bland annat Harvard Book Store i Boston, Politics & Prose i Washington, Greenlight Bookstore och Word i Brooklyn, McNally Jackson och The Strand på Manhattan. I alla dessa privatägda så kallade indieboklådor känner jag mig alltid som kusinen från landet inför den sortiments­bredd de uppvisar och min värdering av varje bokhandels kvalité är alltid kopplad till om jag upptäcker böcker som »jag inte hade en aning om att de existerade«.

Men det var först på väg ut från Barnes & Noble vid Union Square som polletten trillade ner. Denna flaggskeppsbutik är nu, som alla andra superstores, utsatt för en kraftig neddragning av boksortiment och yta. Men det var inte det som fick mig att haja till, utan valet av titlar på bokborden framme vid entrén. Mid-range-titlar – inte bestsellers – exponeras längst fram i butiken på bästa säljplats. Där fanns ett 50-tal inbundna titlar i fem exemplar av varje, men inte menade som en karaktärsexponering av titlar från obskyra förlag, utan det var böcker som normalt bara syns mest i indieboklådor! Jag kanske drar för stora växlar på detta, men är det en tillfällighet att man samma vecka kan läsa nyheten om att B&N omorganiserar och krymper sin centrala inköps­avdelning?

Detta faktum stärker mig i min övertygelse om att sortimentet återigen är satt i högsäte, inte bara i enskild bokhandel utan även i kommersiella kedjor. Med mer lokala bokinköp till butik och en förskjutning av bestsellerförsäljning till nätet via B&N.com krävs färre centrala inköpare.

Låt mig dra konsekvenserna av detta: böckers uppdelning på försäljningskanaler och format kommer att bli än tydligare i framtiden. Ur ett ekonomiskt perspektiv vill förlaget sälja tusen exemplar av tio olika titlar medan vi i fysisk bokhandel helst vill sälja tio exemplar av tusen olika titlar. Detta eviga ekonomiska motsatsförhållande kommer att lösas bättre i framtiden när bästsäljare säljs ännu mer, antingen som e-böcker eller som prisdumpade pappersböcker, i nätbutiker eller lågprisbutiker – utan att kunskap tillförs i värde­kedjan. Nätbutiker är bra eftersom de ger kunder, som inte har en lokal bokhandel, möjlighet att köpa böcker billigt. Men det köpet förut­sätter att kunden vet vilken bok han/hon vill ha och att fysisk bokhandel gjort ett bra mångårigt för­arbete i författarlanseringen.

Vi i bokhandeln kommer i framtiden att återgå till det som alltid har konstituerat en bra fysisk bokhandel: sortiments­urvalet. Det är väl ingen konst att driva en bokhandel om man slipper att göra ett urval. Men att skapa ett för varje enskild bokhandel personligt, spännande sortiment är kärnan i att driva bokhandel. Om vi klarar av det så kan vi också ta betalt för vår kunskap.

Detta har också bäring på hur vi organiserar oss för att möta framtiden. Vi i den fysiska bokhandeln har en grundläggande värdegemenskap i hanteringen av vårt fysiska sortiment, och den gemenskapen är grunden för samarbetet i Bokhandlareföreningen. Framtiden skapas av enskilda människors lokala initiativförmåga och inte av centrala beslut i mångfilialföretag.

Mats Ahlström

Djursholms Bokhandel

Medlem i både amerikanska och svenska Bokhandlareföreningen

Powered by Labrador CMS