Vad är en rabatt?

I den vilda västern-miljö som Lasse Winkler målar upp i sin senaste ledare i Svensk Bokhandel, om branschens stora aktörers huggsexa om stora rabatter, är det på sin plats med lit...

Publicerad

I den vilda västern-miljö som Lasse Winkler målar upp i sin senaste ledare i Svensk Bokhandel, om branschens stora aktörers
huggsexa om stora rabatter, är det på sin plats med lite definitioner, regler och sanktioner.

 
Rabatt är den ersättning som leverantören kan lämna till sin återförsäljare, som kompensation för att den senare övertagit vissa definierade distributionskostnader, som leverantören i annat fall skulle ha haft själv.
Det är naturligtvis endast förlaget självt som kan och måste göra en sådan beräkning. Återförsäljaren kan ju näppeligen vara insatt
i leverantörens distributionskostnader.

Rabatten motsvaras således av leveran-törens inbesparade kostnader avseende en specifik leverans. Kostnadsbesparingarna kan bestå av exempelvis försäljning, order, fysisk distribution, administration och returer. Av detta följer också att rabatter alltid
är beräknade på en enskild offererad titel och volym.
I Sverige har bokbranschen definitivt inte varit den bransch som gått i bräschen för en strikt konkurrensrättslig syn på rabatter. I vår bransch har rabattgivningen varit, om inte generös, så i alla fall onyanserad. Jag tror att det definitivt är dags att strama upp rabattgivningen nu. Det är dags för ett transparent regelverk.
 
Vi behöver inte uppfinna hjulet denna gång heller. USA har världens hårdaste konkurrenslagstiftning och där finns sedan
1993, då American Booksellers Association, ABA, påbörjade sin ingående utredning om förläggarnas diskriminerande försäljnings-regler, ett bra regelverk; Book Publisher’s Obligations to Book Retailers Under the Federal Antitrust Discrimination Law. Reglerna är även i sin populärjuridiska form alltför omfattande för att redogöra för i detta inlägg men du kan söka dem på svb.se/debatt.
 
Grunderna för detta regelverk är att alla förläggare måste sälja böcker till alla sina återförsäljare till samma pris och att rabatter endast är motiverade om de kan försvaras för att de är »cost justified«. Dessutom måste sådana rabatter vara offentliga, så att alla återförsäljare kan ha möjlighet att utnyttja dem. I detta regelverk finns också motsvarande regler för marknadsföringsbidrag.
 
Regler har ingen verkan om de inte kombineras med sanktioner. Bokhandlar-föreningen i USA drev förläggarna och
kedjorna – Barnes & Noble samt Borders – till uppgörelser om ovanstående regelverk och erhöll skadestånd: det från Penguin Group var på 25 miljoner dollar.
Vetskapen om liknande stora skadestånd i Sverige skulle säkert stämma till eftertanke och transparent rabattgivning både bland förlagen och de största återförsäljarna.
Powered by Labrador CMS