Vi förbehåller oss rätten att ställa villkor

I all affärsverksamhet finns det villkor som ligger till grund för de transaktioner som sker mellan parterna, så också mellan Ekholm & Tegebjer Förlags AB och bokhandelskedjan Bokia.

Publicerad

I all affärsverksamhet finns det villkor som ligger till grund för de transaktioner som sker mellan parterna, så också mellan Ekholm & Tegebjer Förlags AB och bokhandelskedjan Bokia. Vi inom Bokia förbehåller oss rätten att ställa de villkor som skall uppfyllas för att finnas med på vår marknadsplats. Vi erhåller, efter förhandling, en mängd olika ersättningar i olika former ifrån alla våra leverantörer oavsett om det är bokleverantörer eller övriga produktrelaterade leverantörer.

Vill förlaget Ekholm & Tegebjer förhandla om de villkor vi ställer är de välkomna att höra av sig, ömsesidiga garantier är alltid intressanta.

Peter Orrgren, vd Bokia AB.

Powered by Labrador CMS